Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bulgaria

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bulgaria

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din Bulgaria rulează o aplicaţie software 100% românească

SIVECO Romania îşi extinde expertiza în domeniul informatizării sistemelor de sănătate naţionale

În contextul reevaluării performanţelor sistemelor publice de sănătate, tot mai multe organizaţii din acest domeniu s-au conectat la infrastructuri software şi sisteme de comunicaţii comune. Este şi cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din Bulgaria, care a decis implementarea, la nivelul unităţilor sale, a unui sistem IT complex, care să crească eficienţa activităţilor de management, financiare şi de control al proceselor pe care le gestionează.

Aria de acoperire

 • 5.000 de medici de familie
 • 2.500 de farmacişti
 • 400 de spitale
 • 9000 de specialişti
 • 600 de laboratoare
 • 15.000 de contracte anuale între furnizorii de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate
 • 17.000 raportări lunare

Descrierea sistemului

Configurarea şi dezvoltarea sistemului informatic al National Health Insurance Fund of Bulgaria - NHIF a trebuit să plece de la realităţile medicale existente în această ţară, la momentul startării proiectului. Practic, anterior informatizării, toate operaţiunile pentru realizarea şi monitorizarea proceselor medicale se realizau manual, risipindu-se astfel o cantitate uriaşă de resurse.

Proiectarea acestei soluţii a pornit de la o amplă analiză şi evaluare a particularităţilor funcţionale ale beneficiarului bulgar. Ulterior, echipele de specialişti IT au transpus toate aspectele funcţionale, identificate în cadrul NHIF, într-un sistem informatic avansat.

Beneficiind de colaborarea şi experienţa partenerilor de consorţiu, care au înţeles importanţa acestui proiect, SIVECO Romania a înlocuit practic vechiul sistem, guvernat de hârtii, cu unul informatic, cu toate avantajele care decurg din aceasta.

Prin complexitatea şi anvergura sa, procesul informatizării sistemului bulgar de asigurări de sănătate reprezintă cel mai important proiect de acest fel din Bulgaria. Obiectivul esenţial al acestui demers informatic constă în dezvoltarea unui sistem de asigurări de sănătate unitar şi optimizat, sub toate aspectele sale funcţionale.

După eforturi comune de aproape 2 ani, SIVECO Romania şi partenerii săi au finalizat cu succes sistemul integrat de management al NHIF, care a răspuns punct cu punct cerinţelor formulate de către Client.

Ca urmare a conectării sale la noul sistem IT, organismul central de control şi decontare a serviciilor medicale şi farmaceutice din Bulgaria, NHIF, şi-a îmbunătăţit substanţial activitatea, fiind capabil, în prezent, să ţină o evidenţă completă şi complexă a tuturor resurselor.

Implementarea sistemului informatic destinat NHIF face parte din proiectul "Reforma sectorului de sănătate", finanţat de Banca Mondială, printr-un credit acordat guvernului Bulgariei. Prin funcţionalităţile sale multiple, sistemul informatic ce stă la baza funcţionării NHIF contribuie semnificativ la creşterea gradului de transparenţă a tuturor mişcărilor operate la orice nivel al sistemului de sănătăte din Bulgaria.

Beneficii

Prin natura atribuţiilor sale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din Bulgaria răspunde nu numai de calitatea serviciilor medicale, cât şi de cheltuirea corectă a fondurilor de asigurări medicale. De aceea, informatizarea NHIF are efecte benefice atât asupra activităţii responsabililor medicali, cât şi asupra serviciilor medicale la care au acces pacienţii bulgari.

Având funcţii şi utilităţi multiple, sistemul informatic pus în funcţiune la NHIF se adresează tuturor factorilor implicaţi în funcţionarea sistemului medical.

 • Implementarea acestui sistem a condus la optimizarea colaborării dintre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din Bulgaria şi forurile specializate
 • Medicii de familie, spitalele, laboratoarele, medicii specialişti, medicii dentişti, farmaciile, producătorii de medicamente au acum posibilitatea de a raporta şi comunica electronic
 • Informaţiile privind decontarea activităţilor medicale şi farmaceutice sunt preluate în baza de date centralizată a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, facilitând astfel centralizarea şi verificarea datelor

Sistemul Informatic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate din Bulgaria are ca scop fluidizarea transferului de informaţii între diversele componente ale sistemului public de sănătate prin:

 • Colectarea şi gestionarea informaţiilor economice şi medicale necesare funcţionării eficiente a Sistemului Asigurărilor de Sănătate
 • Transparenţa privind controlul şi gestionarea activităţii bugetare a Fondului
 • Evidenţa electronică a persoanelor asigurate şi a furnizorilor de servicii medicale
 • Eficientizarea raportării datelor de către furnizorii de servicii medicale
 • Uniformitatea aplicării normelor şi legislaţiei medicale la nivel naţional
 • Evidenţierea şi controlul costurilor pentru fiecare asigurat
 • Interconectarea cu entităţi externe sistemului şi cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice prin intermediul interfeţelor on-line şi off-line existente

Evoluţia proiectului

Demarată în 2006, realizarea Sistemului Informatic Unic Integrat dezvoltat de SIVECO Romania şi partenerii de consorţiu reprezintă principalul mod de eficientizare a serviciilor de sănătate din Bulgaria.

Prima etapă de dezvoltare a sistemului informatic integrat al Fondului Naţional al Asigurărilor de Sănătate s-a încheiat în februarie 2008, când a fost finalizat cu succes primul modul al sistemului.

Luna septembrie 2008 a marcat încheierea întregul proces de implementare a sistemului informatic integrat al NHIF, care are ca rezultat reducerea costurilor directe de administrare, eficientizarea cheltuielilor din domeniul sănătăţii şi, implicit, creşterea calităţii serviciilor medicale.

Prima componentă funcţională, denumită Kernel 1, reprezintă un sistem back-office standard, care acoperă toate operaţiunile administrative din cadrul Fondului Naţional al Asigurărilor de Sănătate şi al departamentelor sale regionale.

Kernel 1 este utilizat în activităţile de gestiune şi control al bugetelor, mijloacelor fixe, al achiziţiilor publice şi al contractelor administrative. Această componentă gestionează şi controlează resursele Fondului Naţional de Asigurări de Sănătate şi ale departamentelor sale regionale, activităţile derulându-se printr-o comunicare constantă şi coerentă între sediile centrale şi departamentele din subordine.

A doua componentă, Kernel 2, reprezintă un sistem de management al cererilor de restituire a cheltuielilor privind serviciile efectuate de către furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice.

Acest modul generează şi controlează:

 • înregistrări ale raportărilor furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice din sectorul sănătăţii (spitale, farmacii, producători de medicamente, cabinete de medicină primară, centre medicale de specialitate, laboratoare, centre medicale de stomatologie)
 • înregistrări ale persoanelor care au asigurări de sănătate, ale contractelor furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Kernel 2 supraveghează activităţile actorilor din sectorul de sănătate, în scopul efectuării plăţilor pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, dar şi al garantării calităţii serviciilor adresate persoanelor asigurate. Totodată, Kernel 2 este utilizat şi pentru obţinerea de previziuni şi analize statistice.

Cele două componente de bază ale sistemului sunt asistate de diferite aplicaţii de suport, acestea cuprinzând activităţi precum controlul financiar intern, auditul medical, gestiunea reclamaţiilor.