CONGAZ S.A. CONSTANŢA | SIVECO Romania

CONGAZ S.A. CONSTANŢA

Premise

Compania S.C. CONGAZ S.A. Constanţa a decis implementarea unui Sistem Informatic Integrat, cu scopul eficientizării activităţilor şi modernizării serviciilor oferite clienţilor municipiului Constanţa, având următoarele obiective:

 • gestionarea în mod unic a tuturor categoriilor de date şi informaţii existente în societate
 • optimizarea facturării şi încasării la nivelul unui număr foarte mare de clienţi
 • îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi respectarea tuturor prevederilor legaleasigurarea unei informări corecte, complete şi în timp util a factorilor de decizie
 • menţinerea unei relaţii solide de lucru de tip furnizor - client.

Desfăşurarea şi etapele proiectului

Proiectul de implementare a Sistemului Informatic Integrat SIVECO Aplications a demarat în luna noiembrie 2004, iar finalizarea acestuia cu succes s-a bazat pe cunoaşterea şi înţelegerea întregii afaceri în timp real.

 1. Iniţierea proiectului
 2. Analiza proceselor specifice din cadrul S.C. CONGAZ S.A.
 3. Implementarea sistemului
 4. Instruirea utilizatorilor finali.

După finalizarea cursurilor, a fost demarată etapa de customizare ca rezultat al analizei efectuate.

Descrierea soluţiei implementate 

Sistemul informatic integrat SIVECO Applications oferă suport pentru întregul proces de business din companie, proces descris în cadrul cerinţelor din caietul de sarcini, în cadrul căruia au fost solicitate funcţionalităţi adresate de următoarele componente:

 • Modulul Financiar - Contabil
 • Managementul Mijloacelor Fixe şi Obiectelor de inventar
 • Managementul Contractelor
 • Mangementul Facturării Utilităţilor
 • Managementul Investiţiilor
 • Managementul Bugetelor
 • Managementul Resurselor Umane
 • Managementul Salarizării personalului
 • Managementul Stocurilor 
 • Managementul Aprovizionării 
 • Managementul Mentenanței
 • Managementul Transporturilor
 • SIVADOC.

Avantaje

Implementarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications la CONGAZ a contribuit la:

 • ordonarea şi ritmicizarea activităţii, impusă de integrarea aplicaţiilor
 • creşterea coerenţei şi corectitudinii datelor primite, prelucrate şi transmise
 • asigurarea securităţii informaţiilor prin oferirea accesului la informaţiile din sistem doar utilizatorilor autorizaţi
 • scăderea volumului de muncă depus pentru realizarea evidenţelor contabile şi emiterea documentelor
 • minimizarea până la eliminarea totală a erorilor privind înregistrările contabile
 • optimizarea fluxurilor de documente primite/emise specifice activităţii desfăşurate de CONGAZ
 • creşterea vitezei de procesare a operaţiunilor de închidere a activităţii contabile
 • asigurarea acurateţii datelor prezentate în cadrul situaţiilor de raportare
 • urmărirea mai eficientă, cu posibilitatea controlului permanent a consumurilor de gaz, facturarea şi încasarea  ăn cadrul contractelor încheiate cu beneficiarii
 • controlul activităţilor şi fundamentarea deciziilor la nivelul managementului pe baza indicatorilor de analiză
 • controlul costurilor, ceea ce a permis reducerea cheltuielilor neproductive şi luarea unor măsuri eficiente în timp util
 • obţinerea instant a unei imagini complete privind operaţiunile efectuate asupra unui mijloc fix şi a unui obiect de inventar
 • obţinerea de situaţii de raportare sintetice şi operative
 • obţinerea încrederii clienţilor CONGAZ în ceea ce priveşte corectitudinea facturilor emise
 • eliminarea proceselor manuale privind calculul majorărilor și penalităţilor
 • posibilitatea monitorizării trasabilităţii articolelor de stoc la nivel de lot
 • mecanism de raportare flexibil
 • posibilitatea obţinerii de către clienţi a informaţiilor privind facturile emise şi tarifele serviciilor, direct din sistem, prin accesarea paginii de internet a companiei.