Conţinut colaborativ AeL aplicat cu tehnologie Microsoft Multipoint în şcolile din Belarus

Conţinut colaborativ AeL aplicat cu tehnologie Microsoft Multipoint în şcolile din Belarus

Microsoft şi SIVECO Romania au realizat un proiect pilot comun în Şcoala nr. 1 din Minsk, Republica Belarus

Premise

În actuala societate informaţională, introducerea instrumentelor IT&C în procesul educaţional a devenit imperativă, pentru a asigura dezvoltarea de abilităţi în utilizarea calculatorului. Unele ţări au alocat deja bugete impresionante pentru dotarea şcolilor cu tehnologii moderne. Laboratoare virtuale, table interactive, platforme educaţionale, dispozitive mobile, conţinut educaţional digital, toate acestea au devenit instrumente complementare, adoptate şi utilizate cu succes în procesul de predare/învăţare. Rezultatele benefice ale folosirii acestora sunt demonstrabile, astfel că din ce în ce mai multe ţări doresc să îşi alinieze sistemul de învăţământ la standardele internaţionale.

Însă multe dintre şcolile din ţările în curs de dezvoltare au fost dotate cu doar câteva computere, pe care elevii le pot folosi la ora de clasă, îndeosebi în laboratoare speciale. Astfel, de cele mai multe ori, un computer este utilizat de 2-3 sau chiar mai mulţi elevi, aspect ce nu permite tuturor elevilor sa utilizeze propriu-zis computerul pe parcursul unei ore de clasă. Pentru că procesul educaţional devine foarte dificil de controlat în astfel de cazuri, profesorii decid să renunţe la folosirea computerelor.

Pentru a găsi o soluţie viabilă la acest tip de probleme, Microsoft a creat tehnologia Multipoint. Aceasta permite mai multor utilizatori să folosească acelaşi computer, fiecare elev având posibilitatea de a avea propriul mouse, de a urmări pe ecran propriul cursor, colorat diferit. Utilizatorii pot desfăşura astfel diverse activităţi educaţionale, crescând gradul de colaborare şi lucrul în echipă. Profesorul nu mai este un arbitru, ci devine un coordonator, câştigând timp pentru a analiza activitatea de grup sau individuală a elevilor sau pentru a le oferi explicaţii suplimentare.

Pentru a completa valoarea pedagogică a tehnologiei Multipoint, SIVECO Romania a dezvoltat conţinutul educaţional colaborativ AeL, menit să ofere elevilor o abordare modernă, distractivă, în învăţarea asistată de calculator. Lecţiile colaborative AeL au la bază principii psihopedagogice constructiviste, centrate pe învăţarea activă, ajutând elevii să descopere, să caute informaţii, să lucreze în echipă, să fie creativi şi să-şi contruiască propriul bagaj de cunoştinţe.

Proiect pilot

În luna mai 2009, Microsoft şi SIVECO Romania au realizat un proiect pilot comun în Şcoala nr. 1 din Minsk, Republica Belarus. Publicul ţintă al proiectului a fost reprezentat de 66 de elevi cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani (21 elevi de clasa a VI-a, 24 elevi de clasa a VIII-a şi 22 elevi de clasa a IX-a) şi profesorii de biologie, fizică şi chimie ai acestora, precum şi 2 directori şcolari.

Această cercetare a avut ca scop analiza impactului aplicaţiei Microsoft Multipoint, împreună cu conţinutul colaborativ AeL, asupra elevilor din Belarus. SIVECO Romania a dezvoltat conţinutul colaborativ AeL pornind de la premisa că acesta poate îmbunătăţi rezultatele şcolare şi creşte motivaţia elevilor.

Provocările proiectului pilot

 • Profesorii au nevoie de instruire pentru a înţelege importanţa proiectului pilot şi de a participa în mod activ
 • Profesorii trebuie motivaţi pentru a adopta utilizarea instrumentelor IT&C ca resurse complementare la clasă, alături de instrumentele tradiţionale
 • Elevii trebuie atent monitorizaţi de către profesori pe parcursul implicării acestora în activităţile de grup

Impactul asupra elevilor

Proiectul pilot a înregistrat rezultate remarcabile:

 • Elevii au perceput aplicaţia MultiPoint ca fiind foarte atractivă, iar cei mai mulţi o consideră foarte uşor de utilizat.
 • Elevii consideră conţinutul digital foarte util în învăţarea de noi concepte.
 • Elevii intervievaţi au declarat că se simt mai motivaţi să înveţe utilizând aplicaţia MultiPoint. Ei sunt convinşi că utilizarea zilnică a unor metode de învăţare moderne le poate îmbunătăţi rezultatele şcolare.
 • Elevii consideră că prin utilizarea MultiPoint şi a conţinutului colaborativ AeL, pot rezolva exerciţiile şi problemele mult mai rapid, pot deveni mai creativi pot interacţiona şi comunica mai mult cu colegii de clasă şi pot utiliza mai bine computerul, îmbunătăţindu-şi astfel rezultatele şcolare.

În utilizarea MultiPoint şi a conţinutului colaborativ AeL, elevii au apreciat în mod deosebit următoarele elemente:

 • componentele vizuale - stilul grafic atractiv, animaţiile colorate, prezentările şi simulările fenomenelor naturale într-o manieră foarte realistă
 • lucrul în echipă şi modul de colaborare: posibilitatea de a lucra în grupuri de câte 2 elevi
 • experimente interesante, desfăşurate într-un mediu sigur, fără riscuri de accidentare, posibilitatea de a repeta experimentele
 • lecţii multimedia, prezentate sub formă de jocuri atractive
 • cantitatea informaţională şi metodele de predare moderne
 • interactivitatea şi posibilitatea de a învăţa pe cont propriu sau în grup, sub coordonarea unui profesor

Impactul asupra profesorilor

Analizând informaţiile primite din partea profesorilor, directorilor de şcoli şi a coordonatorilor implicaţi în proiect, au fost evidenţiate următoarele rezultate:

 • profesorii acordă o importanţă deosebită abordării pedagogice şi au considerat valoarea educaţională a aplicaţiei ca fiind foarte ridicată
 • profesorii au considerat că aplicaţia MultiPoint şi conţinutul colaborativ AeL permit elevilor rezolvarea cu uşurinţă a temelor primite, conform obiectivelor pedagogice, şi consideră acest aspect ca fiind important
 • profesorii au apreciat aplicaţia MultiPoint şi conţinutul colaborativ AeL ca fiind foarte atractiv şi cu un grad ridicat de interactivitate, fiind capabil sa motiveze elevii să participe la ore în mod activ
 • profesorii consideră că aplicaţia MultiPoint şi conţinutul colaborativ AeL pot îmbunătăţi colaborarea şi lucrul în echipă, ajutând astfel elevii să rezolve problemele şi exerciţiile mai uşor şi să-şi dezvolte creativitatea şi imaginaţia
 • profesorii consideră că facilităţile soluţiei oferă posibilitatea de a monitoriza nu numai contribuţia fiecărui elev, dar şi grupuri de elevi şi modul în care colaborează
 • profesorii declară că prin utilizarea conţinutului digital câştigă mai mult timp pentru a oferi elevilor explicaţii suplimentare în privinţa fenomenelor dificile; astfel ei primes feedback mai rapid din partea elevilor şi pot capta atenţia acestora mai uşor 
 • profesorii consideră în unanimitate că studenţii sunt mai implicaţi în procesul de învăţare prin utilizarea aplicaţiei MultiPoint application şi a conţinutului colaborativ AeL
 • toţi profesorii intervievaţi consideră că performanţa elevilor s-ar îmbunătăţi dacă ar utiliza zilnic MultiPoint şi conţinutul colaborativ AeL
 • profesorii au menţionat că aplicaţia MultiPoint şi conţinutul colaborativ AeL oferă: stil grafic atractiv, simulări realiste ale fenomenelor naturale, uşurinţă în utilizare, facilităţi de lucru în echipă, toate acestea conducând la o implicare mai mare din partea elevilor în procesul de învăţare
 • profesorii consideră că aplicaţia MultiPoint şi conţinutul colaborativ AeL ar trebui sa reflecte curricula naţională şi că ar trebui adoptată o metodologie modernă de predare