DOBROGEA BISCUIT | SIVECO Romania

DOBROGEA BISCUIT

PREMISE

DOBROGEA BISCUIT face parte din grupul DOBROGEA, un lider pe piaţa românească în domeniul panificaţiei şi morăritului, ce deţine cea mai modernă linie de biscuiţi din România.

“DOBROGEA oferă pieţei şi consumatorilor peste 300 de produse realizate cu reţete proprii şi tehnologii moderne, din 5 domenii de activitate: morărit, panificaţie – patiserie, produse congelate, cereale mic dejun, biscuiţi”, afirmă doamna Fotini Teodorescu, Preşedinte DOBROGEA GRUP.

În 2004, DOBROGEA GRUP a relansat producţia de biscuiţi printr-o investiţie majoră într-o linie complet automatizată pentru fabricarea tuturor tipurilor de biscuiţi. Totodată, în perioada următoare, compania a continuat investiţiile pentru dezvoltarea sectoarelor de morărit, panificaţie, produse congelate şi logistică, având ca scop consolidarea poziţiei pe piaţa natională şi locală.

“Dobrogea este astăzi un partener egal de discuţie la nivel european, o firmă dinamică, flexibilă şi modernă care va continua să se dezvolte pe baza aceloraşi principii pe care le-a aplicat mereu: profesionalism, inovare, parteneriat” afirmă doamna Fotini Teodorescu – Preşedinde DOBROGEA GRUP.

În acest context, managementul companiei şi-a dorit o soluţie completă, adaptată la standardele europene şi internationale, care să îmbine cele mai noi abordări tehnologice specifice industriei cu cele din domeniul tehnologiei informaţiei, fiind conştient că numai aşa va reusi să obţină flexibilitatea şi agilitatea necesare pentru a concura cu succes pe piaţa românească, aflată într-o continuă schimbare.

ETAPELE IMPLEMENTĂRII

Implementarea a început cu sistemul informatic integrat SIVECO Applications (soluţie de tip EAS – Enterprise Application Suite) şi a continuat cu sistemul informatic pentru management SIVECO Business Analyzer (instrument de Business Inteligence). Abordarea soluţiei de tip BI a avut mai multe cicluri, unele suprapunându-se cu implementarea sistemului EAS, în special partea de analiză pentru identificarea clară a cerinţelor.

Principalul avantaj al unei astfel de abordări este dat de integrarea puternică între sistemul informatic pentru managementul operaţional cu cel  pentru managementul strategic. Un alt mare avantaj este generat de faptul că SIVECO Romania, ca dezvoltator al soluţiei, a făcut  toate customizările necesare pentru implementarea fluxurilor de business ale clientului în sistemul informatic.

SISTEMUL INFORMATIC IMPLEMENTAT LA DOBROGEA BISCUIT S.A.

Prin modulele implementate, Sistemul Informatic acoperă întreaga activitate din cadrul DOBROGEA BISCUIT. Au fost implementate principalele module din cadrul pachetului integrat SIVECO Applications:

 • Managementul Financiar – Contabil
 • Managementul Salarizării
 • Managementul Stocurilor şi Achiziţiilor
 • Managementul Miloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar
 • Managementul Mentenanţei
 • Managementul Contractelor
 • Managementul Vânzărilor
 • Managementul Producţiei
 • Managementul Contabilităţii de Gestiune
 • SIVECO Business Analyzer

Nucleul  întregii activitaţi a companiei DOBROGEA BISCUIT o reprezintă producţia, din acest motiv fiind necesară asigurarea unei gestiuni cât mai eficiente a tuturor etapelor de producţie. Componenta  de Management al Producţiei asigură gestionarea fluxului de pregătire, programare, lansare, urmărire şi control specific activităţii de producţie. Ea este puternic interfaţată cu celelalte componente ale pachetului integrat SIVECO Applications.

FUNCŢIONALITĂŢI

În urma customizărilor specifice fluxurilor de business ale DOBROGEA BISCUIT, s-a obţinut un sistem informatic cu funcţionalităţi care rezolvă toate cerinţele exprimate în faza de analiză.

Printre acestea se numără:

 • asigurarea trasabilităţii loturilor de materii prime şi produse finite
 • realizarea de rapoarte specifice, precum: Situaţia livrărilor din facturi, Situaţia vânzărilor pe zone geografice, Producţia livrată pe sortimente, Livrări pe tipuri de produse etc
 • asigurarea rafinării costurilor pe comenzi: costuri de producţie, costuri directe, costuri indirecte

O atenţie deosebită a fost acordată de conducerea DOBROGEA BISCUIT componentei SIVECO Business Analyzer. Managementul a solicitat un portofoliu foarte complex de indicatori pentru măsurarea performanţelor, mare parte fiind specifici acţionariatului şi top managementului:

 • rata profitabilităţii
 • rata rentabilităţii
 • analiza valorii adăugate în funcţie de contribuţia factorilor de bază (costurile cu personalul, costurile cu amortismentul etc)
 • influenţa discountului asupra cifrei de afaceri
 • actualizarea indicatorilor cu indicele de inflaţie alimentar

Alţi indicatori se adresează managemenului operaţional, un exemplu fiind urmărirea producţiei după mai multe criterii, inclusiv după cel al modului de ambalare.

"Soluţia  finalizată pentru DOBROGEA BISCUIT mixează avantajele unei soluţii standard de tip EAS cu cele ale unei soluţii proprii (de tip “"n – house") şi este rezultatul bunei colaborări SIVECO-DOBROGEA.", Irina Socol, Preşedinte & Director General SIVECO Romania. 

BENEFICII

Principalele beneficii rezultate în urma implementãrii pot fi grupate în douã categorii:

 • creşterea performanţelor, prin reducerea costurilor şi a pierderilor, precum şi prin creşterea productivitãţii muncii. În acest scop, sistemul informatic permite urmãrirea costurilor şi a rezultatelor obţinute în timp real. Vizibilitatea datelor este cea care asigurã un management eficient  la toate nivelurile de decizie.
 • creşterea flexibilitãţii şi agilitãţii la schimbãrile apãrute pe piaţã. Acest lucru este posibil prin virtualizarea resurselor  materiale şi umane în sensul partajarii lor atât pe unitãţi organizatorice cât şi pe proiecte (contract sau comandã) şi, în general, prin infrastructura pusã la dispoziţie de sistemul informatic puternic integrat cu cel de business.