Kathrein Romania | SIVECO Romania

Kathrein Romania

Despre Kathrein Romania

Kathrein Romania a fost fondată în anul 2000 şi are ca principal obiect de activitate producţia de antene de comunicaţii mobile, antene de broadcast, antene de recepţie terestră (pentru televiziune prin cablu) şi antene comerciale de recepţie terestră.

Deşi la începutul activităţii companiei antenele comerciale de recepţie terestră aveau cea mai mare pondere, dar începând din 2004 producţia de antene de comunicaţii mobile a crescut constant, până la peste 96% din volumul total al producţiei, ceea ce a dus şi la dublarea suprafeţei spaţiilor de producţie. Această expansiune a impus şi o nouă abordare a proceselor interne ale companiei, precum şi implementarea unui sistem informatic integrat care să ofere suport în administrarea proceselor de producţie şi a activităţilor curente din cadrul companiei.

Mai mult decât atât, Kathrein Romania, acum cel mai important producător naţional şi exportator de antene, este afiliat al KATHREIN-Werke KG din Germania, care are în prezent peste 6.700 de angajaţi la cele 21 de unităţi de producţie şi 61 de filiale şi afiliaţi în toată lumea.

Componente implementate

Datorită necesităţii de a se alinia la standardele internaţionale ale grupului german şi ale clienţilor de pe pieţele străine, compania a implementat următoarele componente ale sistemului integrat SIVECO Applications:

 • Managementul Producţiei
 • Managementul Vânzărilor
 • Managementul Achiziţiilor
 • Managementul Stocurilor
 • Managementul Mentenanţei
 • Managementul Mijloacelor Fixe şi Obiectelor de Inventar
 • Managementul Financiar-Contabil
 • Managementul Contractelor
 • Managementul Resurselor Umane
 • Managementul Salarizării.

Informatizarea proceselor interne şi utilizarea unui sistem informatic integrat stau la baza extinderii activităţii de producţie a companiei Kathrein Romania în acord cu standardele internaţionale.

Cerinţe de business specifice

 • gestionarea unui volum foarte mare de produse şi repere, cu structuri de produs complexe pe număr nelimitat de niveluri
 • planificarea şi programarea producţiei, în scopul simulării mediului de producţie în care apar frecvent situaţii neprevăzute
 • aprovizionare conform termenelor planificate pentru comenzile de producţie, esenţială mai ales în cazul materialelor critice cu timp mare de livrare
 • programarea comenzilor de producţie, ţinând cont de condiţia impusă de continuarea execuţiei de către acelaşi schimb până la finalizarea comenzii
 • urmărirea separată a fiecărui schimb pentru comparaţii calitative
 • flexibilitatea schimbării structurii organizatorice, a structurii schimburilor
 • urmărirea realizării produselor finite în timp real şi pe număr serial pentru fiecare comandă şi client în parte
 • aplicarea de restricţii pentru vânzarea produselor finite realizate pentru un client, către alt client.

Etapele proiectului

Iniţierea proiectului 
 • semnarea contractului şi şedinţa de deschidere a proiectului (kick-off meeting)
 • stabilirea echipelor de proiect atât din partea beneficiarului, cât şi din partea furnizorului:
  • echipa de proiect din cadrul Kathrein a inclus responsabilul de proiect şi responsabilul IT, precum şi utilizatorii cheie
  • echipa de proiect din cadrul SIVECO Romania a fost formată din specialişti din cadrul departamentului de dezvoltare şi implementare şi un manager de proiect.
 
Analiza proceselor de producţie din cadrul Kathrein Romania şi elaborarea raportului de analiză
 • analiza proceselor desfăşurate în cadrul companiei, pe domenii de activitate şi departamente implicate în lucrul cu sistemul
 • realizarea diagramelor fluxurilor de date
 • identificarea cerinţelor pentru fiecare proces
 • stabilirea cerinţelor de parametrizare şi configurare în vederea adaptării sistemului SIVECO Applications la specificul Kathrein Romania. 
 
Implementarea sistemului
 • instalarea, configurarea şi parametrizarea componentelor sistemului SIVECO Applications şi a bazei de date
 • asistenţă pentru importul datelor – studiul specificaţiilor de import şi pregătirea datelor
 • importul datelor din bazele existente în cadrul aplicaţiilor vechi. Importul s-a făcut în două baze de date: baza de TEST şi baza de PRODUCŢIE. Datele din baza de TEST au fost folosite în etapa de şcolarizare a utilizatorilor finali
 • suport şi asistenţă tehnică la sediul clientului pe toată durata implementării.

Trainingul utilizatorilor

 • în prima fază au fost pregătiţi utilizatorii cheie pe fiecare componentă, iar în etapa a doua au fost pregătiţi toţi utilizatorii
 • după şcolarizarea utilizatorilor s-a lucrat pentru o scurtă perioadă de timp pe baza de test, în paralel cu vechiul sistem, pentru a facilita acestora acomodarea acestora cu noul sistem
 • în prezent, numărul de licenţe depăşeşte 100.

Avantajele utilizării sistemului informatic integrat

 • automatizarea tuturor proceselor şi fluxurilor de producţie, de la aprovizionarea cu materie primă, până la vânzarea produsului finit
 • managementul unui număr mare de produse şi repere, şi al stocurilor complexe de produs pentru oricâte nivele de producţie
 • planificarea riguroasă a producţiei
 • monitorizarea în timp real a producţiei pentru fiecare comandă
 • trasabilitatea loturilor şi produselor prin numere seriale: rapoarte pentru fiecare produs privind materialele implicate şi operaţiunile efectuate, precum şi evidenţa executanţilor şi a inspectorului de calitate pentru fiecare operaţie şi lot
 • informaţii în timp real privind structura de produs şi tehnologia folosită în procesul de producţie
 • acces rapid la informaţii şi posibilităţi avansate de regăsire a datelor
 • monitorizarea planificării aprovizionării conform planului de livrare din comenzi
 • posibilitatea de a folosi derogări pentru înlocuirea materialelor care nu sunt disponibile cu materialele existente potrivite, care să nu afecteze structura constructivă
 • rapoarte customizate conform cerinţelor şi activităţilor specifice ale clientului.

Rezultate cheie în urma implementării

 • creşterea cu 30% a eficienţei utilizatorilor 
 • volumul de producţie a crescut cu 37%, ca o consecinţă a creşterii cu 25% a numărului de comenzi. Această creştere a dus şi la creşterea numărului de angajaţi la 950 de persoane, faţă de 650 la începutul implementării
 • producţia medie: 25.000 antene / lună
 • cifra de afaceri din anul 2011 a crescut cu 40% faţă de 2010.

Componentele sistemului SIVECO Applications, implementate la Kathrein Romania

 1. Managementul Producţiei
 2. Managementul Vânzărilor
 3. Managementul Achiziţiilor
 4. Managementul Stocurilor
 5. Managementul Mentenanţei 
 6. Managementul Mijloacelor Fixe şi Obiectelor de Inventar
 7. Managementul Financiar-Contabil
 8. Managementul Contractelor
 9. Managementul Resurselor Umane
 10. Managementul Salarizării

Concluzii

Prin implementarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications, Kathrein Romania şi-a atins unul din principalele obiective organizaţionale: eficientizarea activităţilor din cadrul companiei, cu rezultate în creşterea calităţii produselor, aspect cu atât mai important cu cât cea mai mare parte a produselor sale este destinată exportului. 
 
Implementarea componentelor sistemului informatic integrat a contribuit semnificativ la eficientizarea activităţilor complexe ale companiei prin gestionarea eficientă a producţiei, a activităţii financiar-contabile, controlul asupra mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, asupra stocurilor şi aprovizionării. 
 
"Misiunea noastră este furnizarea de antene care să satisfacă cerinţele tot mai complexe ale operatorilor din domeniul telecomunicaţiilor, ceea ce presupune îmbunătăţirea continuă a proceselor şi produselor oferite. Am ales să lucrăm cu SIVECO Romania pentru că pachetul integrat are un grad înalt de personalizare, ne-a oferit facilităţile necesare la un preţ competitiv şi pentru că este dezvoltat în România. Prin implementarea componentelor din SIVECO Applications, am obţinut integrarea tuturor funcţiilor de conducere, de la planificare, asigurarea stocului de materii prime şi materiale, definirea tehnologiilor, coordonarea proceselor de producţie, până la realizarea gestiunii financiar-contabile şi a resurselor umane, cu rezultate vizibile în eficientizarea activităţii noastre", a declarat Dan Nincu, Director Operaţiuni, Kathrein Romania.
 
Pentru SIVECO Romania, implementarea componentelor sistemului informatic integrat SIVECO Applications la o companie de complexitatea Kathrein, constituie o referinţă importantă în domeniul sectorului de producţie.