Proiectul Naţional de Management al Educaţiei şi eLearning, Azerbaijan

Proiectul Naţional de Management al Educaţiei şi eLearning, Azerbaijan

Obiectivul principal al proiectului de eLearning din Azerbaijan a fost acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional azer, prin introducerea instrumentelor IT&C

 

Premise

Unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Educaţiei din Azerbaijan îl reprezintă introducerea de noi tehnologii în şcoli, cu scopul de a oferi elevilor acces egal la educaţie şi de a crea mai multe posibilităţi pentru un viitor mai sigur, printr-un proces educaţional modern.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Ministerul Educaţiei a decis sa implementeze o soluţie de eLearning de ultimă generaţie. Pentru dezvoltarea şi implementarea acestei soluţii, Ministerul Educaţiei a ales un consorţiu internaţional condus de compania ULTRA şi compus din SIVECO România, Microsoft, Hewlett-Packard şi Intel.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de eLearning din Azerbaijan a fost acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional azer, prin introducerea instrumentelor IT&C şi creşterea gradului de utilizare a tehnologiei:

 • în procesul de administrare şi management şcolar
 • în procesul de predare-învăţare din învăţământul preuniversitar

Obiective secundare:

 • îmbunătăţirea capacităţii de elaborare a politicilor educaţionale de către autorităţile/agenţiile de învăţământ locale, regionale şi centrale
 • punerea la dispoziţie a unor instrumente menite să sprijine luarea deciziilor, evaluarea, planificarea, previziunea şi prognoza, monitorizarea şi controlul la toate nivelurile sistemului educaţional
 • sprijinirea activităţii directorilor de şcoală şi administraţia şcolii
 • îmbunătăţirea procesului de învăţare prin lecţii interactive de înaltă calitate
 • oferirea de asistenţă profesorilor prin furnizarea de instruire dedicată şi suport tehnic în limba azeră

Beneficiarii proiectului

Conceput ca un program strategic pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ azer, proiectul are un impact pozitiv pentru diferite niveluri de utilizatori şi se adresează întregii societăţi, cu accent pe dezvoltarea economiei naţionale. Principalii beneficiari sunt elevii, profesorii, personalul administrativ din instituţiile educaţionale şi factorii de decizie din Ministerul Educaţiei.

Studenţii beneficiază de facilităţile oferite de AeL, soluţia complexă de eLearning care include o librărie de conţinut digital în azeră, cu lecţii interactive menite să stimuleze motivaţia de a învăţa a elevilor şi să îmbunătăţească rezultatele acestora. Elevii transformă astfel obligaţia de a învăţa în motivaţie, dezvoltă competenţe noi, devin mai implicaţi în procesul de învăţare şi mai încrezători cu privire la viitorul lor.

Descrierea soluţiei

Pentru ca Proiectul Naţional de Management al Educaţiei şi eLearning să înregistreze un impact pozitiv la nivel naţional, au fost alese tehnologii de vârf pentru şcolile din Azerbaijan. Modul în care tehnologia a fost implementată a fost unul dintre factorii de succes ai proiectului. Consorţiul care conduce proiectul a livrat Ministerului Educaţiei o soluţie integrată de eLearning, menită să îmbunătăţească administrarea şi managementul şcolar şi procesul de predare-învăţare din învăţământul preuniversitar.

În plus faţă de livrarea de echipamente hardware şi instalarea soluţiei software, implementarea proiectului a implicat şi instruirea profesională a personalului didactic azer în utilizarea componentelor AeL, precum şi asigurarea de asistenţă tehnică şi livrarea materialelor educaţionale.

Proiectul a fost conceput ca o soluţie completă la nivel naţional, menită să răspundă nevoilor sistemului de învăţământ azer, pentru susţinerea pe termen lung a reformei educaţionale. Acest efort implică oferirea accesului liber şi egal la instrumente IT&C pentru toţi elevii şi profesorii azeri, formarea continuă pentru cadrele didactice şi personalul administrativ, sprijin în instalarea şi mentenanţa infrastructurii IT şi punerea la dispoziţie a metodologiilor de evaluare pentru factorii de decizie din cadrul Ministerului.

Componentele software ale proiectului (furnizate de SIVECO Romania)

Platforma de eLearning AeL

 1. Un sistem complet şi integrat de management al procesului de învăţare şi de gestionare a conţinutului educaţional (LCMS).
 2. Bazată pe standarde universale.
 3. Arhitectură modulară şi extensibilă:
 • clasă virtuală - sistemul este optimizat pentru învăţare sincronă
 • bibliotecă virtuală - sistemul oferă o bibliotecă electronică, menită stocării şi gestionării întregului conţinut educaţional
 • testare şi evaluare - sistemul oferă suport pentru testare electronică, precum şi asistenţă în procesul de evaluare şi notare

AeL School Manager (ASM)

1. Oferă suport pentru managementul şcolii, inclusiv:

 • pentru administrare şcolară (pe nivele de studiu, şcoli, componente, etc.)
 • managementul sălilor de clasă/spaţiilor virtuale de învăţare

2. Oferă funcţionalităţi pentru managementul rezultatelor şcolare:

 • note, prezenţă şcolară, rezultate, activitaţi
 • activităţi extra-curriculare, concursuri şi premii

3. Oferă facilităţi pentru gestionarea resurselor umane:

 • organigrama şcolară: profesori, elevi, clase şi personal auxiliar
 • informaţii referitoare la elevi şi profesori: informaţii personale, calificări, activitatea curentă şi din trecut
 • programare - normele de program şi orarul şcolar, program detaliat pentru fiecare profesor/elev

Baza de date Naţională a Educaţiei (NED)

1. Informaţii integrate într-o singură bază de date:

 • baza de date este sursa comună de date pentru toate celelalte aplicaţii

2. Date complete şi precise:

 • datele colectate acoperă toate aspectele legate de procesul de învăţământ
 • interfaţa de colectare a datelor facilitează setări de control şi restricţii pentru a elimina erorile comune
 • toate aplicaţiile auxiliare se adresează aceloraşi dicţionare de date
 • toate rapoartele sunt extrase din aceeaşi bază de date

3. Sistem îmbunătăţit de colectare a datelor:

 • transfer automat de date către baza de date centrală
 • migrare de date existente

Harta şcolară

 • Este un sistem public securizat de raportare pentru baza de date a educaţiei.
 • Oferă informaţii statistice şi analitice despre şcolile azere.
 • Reprezintă o interfaţă web pentru informaţii statistice privind sistemul educaţional la nivel naţional şi regional, dar şi la nivelul fiecărei şcoli din ţară.

Indicatori naţionali pentru educaţie (NEI)

Este construit şi complet integrat cu principalele tehnologii Microsoft (Windows Server, SQL Server, Active Directory, SharePoint), oferind facilităţi pentru următoarele funcţionalităţi:

 • analiza următorilor indicatori: analiză instantanee, analiză în timp, analiză comparativă (între indicatorii similari)
 • realizarea de previziuni pentru evoluţia sistemului de educaţie
 • oferirea de asistenţă în procesul decizional
 • monitorizarea de indicatori (exemple: raportul elevi/cadre didactice, raportul elevi/număr de calculatoare, raportul de profesori calificaţi)

Alte servicii furnizate:

 • elaborarea cerinţelor de identificare şi definire a proiectului
 • analiza de personalizare şi design a soluţiei
 • dezvoltarea soluţiei customizate (utilizând platforme şi tehnologii standard)
 • livrarea aplicaţiilor cât şi a documentaţiei aferente complete
 • servicii complete de implementare: instalarea software-ului, instruirea utilizatorilor, asistenţă şi suport tehnic
 • servicii de asigurare a calităţii pe toată durata proiectului
 • servicii de management de proiect pe toată durata proiectului: planificare, raportare
 • servicii de asistenţă tehnică la implementare
 • servicii de mentenanţă