SEI - Sistemul Educaţional Informatizat

SEI - Sistemul Educaţional Informatizat

SEI este un proiect iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru susţinerea procesului de predare-învăţare în învăţământul preuniversitar.

 

PREMISE

SEI - Sistemul Educaţional Informatizat, este un proiect complex, iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale al României în 2001, pentru susţinerea procesului de predare - învăţare în învăţământul preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră.

În anul 2001, în România existau doar 3 calculatoare pentru fiecare 100 de elevi din învăţământul gimnazial şi 5 calculatoare pentru fiecare 100 de elevi de liceu. În medie, pentru fiecare 100 de elevi reveneau 3,5 calculatoare conectate la Internet.

Aducerea nivelului de informatizare a educaţiei la standarde europene impunea cu prioritate extinderea accesului la calculatoare pentru fiecare elev şi pentru fiecare profesor. Pentru ca un asemenea demers să aibă succes, s-a impus dotarea, la nivel naţional, a tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar.

OBIECTIVELE PROIECTULUI SEI

Programul SEI a avut următoarele obiective:

 • dotarea tuturor şcolilor din România cu o soluţie IT completă, adaptată procesului de predare – învăţare, care permite de asemenea şi un management performant al activităţii şcolilor
 • introducerea de resurse interactive în sistemul educaţional, prin intermediul unor proiecte specifice, proiectate în scopuri didactice şi administrative
 • informatizarea comunicării interne şi publice în sistemul de învăţământ
 • elaborarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei, care permite utilizarea eficientă a analizelor, pentru a funcţiona ca un instrument de suport decizional
 • oferirea de acces egal tuturor elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar la instrumente moderne de predare-învăţare
 • crearea unei mase critice de cunoştinţe cu scopul de a încuraja profesorii şi elevii absolvenţi să folosească în mod eficient calculatoarele.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Ministerul Educaţiei Naţionale al României a ales pentru implementarea programului SEI un consorţiu de companii din care fac parte SIVECO Romania – responsbilă pentru dezvoltarea de software educaţional, conţinut educaţional multimedia şi instalare şi configurare software, instruire şi suport tehnic, Microsoft (pentru aplicaţii), IBM şi HP pentru echipamente hardware.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 6 etape, în perioada 2001 – 2009, la nivel naţional, în urma implementării acestuia fiecare şcoală din România beneficiind de cele mai recente tehnologii:

 • peste 7 milioane de utilizatori şi beneficiari implicaţi în proiect: elevi, profesori, personal administrativ, părinţi, factori de decizie, specialişti din domeniul educaţiei
 • peste 15.000 de laboratoare informatizate dotate cu tehnologie de vârf
 • 140.000 de profesori instruiţi
 • 192.000 desktop-uri şi laptop-uri livrate în şcoli
 • 3.700 de lecţii de învăţare, totalizând peste 21.000 de obiecte individuale de învăţare, pentru 21 de materii
 • conectarea la Internet a peste 2.000 de şcoli din toată ţara
 • administrarea portalului educaţional SEI, http://portal.edu.ro, cea mai importantă sursă de informare din sistemul educaţional, cu 228.323 utilizatori înregistraţi şi care a înregistrat în iulie 2013 peste 4,23 de vizitatori unici, peste 8.500 de articole şi 2.212.138 de mesaje postate pe forum.

Totodată, în cadrul proiectului au fost dezvoltate proiecte IT cu scopul de a sprijini organizarea examenelor naţionale pentru elevii din şcoli şi licee, precum şi pentru profesori:

 • examenele de admitere în licee şi şcoli profesionale (ADLIC – aproximativ 2.489.194 absolvenţi în perioada 2001 – 2013)
 • peste 2.637.766 de candidaţi la Bacalaureat (2003-2013)
 • examenul de titularizare a profesorilor (565.378 profesori, 2003-2013).

CARACTERISTICILE SOLUŢIEI DE eLEARNING

Proiectul SEI are la bază sistemul de predare/învăţare şi management al conţinutului, AeL, dezvoltat de SIVECO Romania, fiind destinat utilizării de către toate categoriile de participanţi în procesul educaţional: profesori, elevi, studenţi, management şi personal administrativ.

Sistemul AeL oferă suport pentru predare, învăţare, administrare de conţinut şi monitorizare a rezultatelor, precum şi a proceselor de instruire şi evaluare, design şi monitorizare a utilizării conţinutului multimedia. Totodată, AeL asigură mijloacele necesare comunicării şi sincronizării între centrele locale şi regionale din cadul programului SEI.

Caracteristici generale

 • interfaţă prietenoasă, flexibilă, diferenţiată pe roluri, grupuri, drepturi de acces
 • rolurile, grupurile, utilizatorii şi privilegiile de acces asociate acestora sunt foarte uşor de administrat
 • AeL este compatibil cu cele mai recunoscute standarde: MathML, SCORM şi IMS
 • uşor de instalat şi de administrat
 • suport multi-lingvistic şi regional.

BENEFICIILE PROIECTULUI SEI

Unul dintre beneficiile majore ale programului SEI este asigurarea unui nivel optim de cunoştinţe IT pentru fiecare elev. SEI urmăreşte încurajarea învăţării inovatoare şi stimularea creativităţii profesorilor şi elevilor, oferind un cadru general favorabil pentru dezvoltarea proiectelor şi participarea beneficiarilor sistemului educaţional la dezvoltarea societăţii informaţionale.

Programul SEI este unul din cele mai importante programe europene de informatizare a şcolilor din învăţământul preuniversitar. Este cel mai premiat proiect românesc şi "un exemplu de bună practică", aşa cum a fost nominalizat de Jan Figel, European Commissioner for Education, Training, Culture and Youth.

Rezultatele cercetării de evaluare a implementării programului SEI relevă că:

 • 82% dintre profesorii care predau la gimnaziu sau liceu în mediul urban utilizează laboratoarele SEI
 • 95% dintre elevi declară că ar dori să utilizeze mai mult computerul şi Internetul pentru lecţii la diferite discipline
 • 70,2% dintre profesori remarcă impactul pozitiv al TIC asupra performanţei la disciplina pe care o predau
 • 90% dintre elevi consideră că aceia dintre ei care nu au acces la un calculator vor fi dezavantajaţi mai târziu
 • 83% dintre profesorii care au urmat un curs de formare specializat remarcă un impact pozitiv al utilizării computerului asupra elevilor.
 • Rezultatele sunt preluate din studiul realizat de către Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE) şi cu Asociaţia pentru Ştiinţele Educaţiei (ASTED), 2008.