SIVABON | SIVECO Romania

SIVABON

Premise

Modificarea  pieţei creditelor de consum din România, preocuparea ca evoluţia creditului să fie echilibrată, armonioasă, fără creşteri bruşte urmate de scăderi spectaculoase, a impus luarea unor măsuri de minimă prudenţă. Astfel, a apărut necesitatea înfiinţării unei agenţii de monitorizare a utilizatorilor de credite persoane fizice. 
 
Instituţii de acest profil există pe toate continentele lumii, iar statisticile demonstrează că funcţionarea birourilor de credit facilitează accesul la credite şi totodată determină scăderea numărului şi a valorii restanţelor la nivelul sectorului financiar-bancar.

Descrierea soluţiei

Aplicaţia SIVABON (Sistem de Validare a Bonităţii) este dezvoltată de SIVECO Romania în colaborare cu specialiştii de la Biroul de Credit din România şi a fost implementată în anul 2004. Sistemul gestionează o bază de date comună care conţine informaţii despre clienţii de retail, debitori, clienţii fraudulenţi şi conturile lor. Aplicaţia administrează atât date negative, cât şi pozitive, provenite din surse bancare şi non-bancare. 
 
Baza de date necesară monitorizării este disponibilă tuturor băncilor participante la sistem, bazându-se pe urmatoarele principii:
 • Principiul Reciprocităţii
 • Principiul Confidenţialităţii
 • Principiul Imparţialităţii şi Corectitunii.

Cum funcţionează SIVABON

Fiecare client bancar aflat în baza de date SIVABON are asociat un coeficient de risc, care este calculat automat de aplicaţie în funcţie de suma datorată, de vechimea datoriei sau de gravitatea neregulii descoperite. În cazul clienţilor buni platnici, care nu au avut datorii înregistrate în sistem, coeficientul de risc este calculat pe baza istoricului de plăţi.
Sistemul gestionează două categorii de clienţi: datornici şi fraudulenţi. Pentru clienţii datornici, coeficientul de risc se stabileşte în funcţie de suma datorată şi de vechimea datoriei. Pentru clienţii fraudulenţi, sistemul acordă automat gradul maxim de risc (Fraudă). 
Decizia privind măsurile ce se impun pentru depistarea unui client în fiecare din categoriile de risc menţionate se ia de către fiecare beneficiar al sistemului în parte.
Pentru clienţii datornici, conform principiului confidenţialităţii, participanţii la sistem nu pot vedea detalii privind instituţia care i-a raportat, în locul numelui instituţiei apărând un alias. Toţi participanţii pot vizualiza însă valoarea datoriei, detaliile demografice ale clientului raportat etc.

Beneficii

Ca beneficiu imediat, sistemul contribuie la reducerea substanţială a pierderilor băneşti datorate clienţilor rău platnici. 
În cazul depistării unor clienţi cu datorii sau cu alte probleme de 
plată, instituţiile creditoare vor putea lua măsurile care se impun - cererea unui avans, specificarea unui mijloc de plată sigur, refuzarea creditului etc.
 • Promovează comportamentul de bun platnic
 • Asigură un proces de luare a deciziilor mai simplu şi mai sigur
 • Dezvoltă capacitatea de analiză pentru participanţii la sistem
 • Garantează soliditatea sistemului de tip Birou de Credit
 • Se evită "supraîndatorarea” clienţilor 
 • Elimină clienţii care solicită credite de la mai mulţi Participanţi şi nu le plătesc.

Fazele de dezvoltare ale proiectului SIVABON

Proiectul SIVABON a fost dezvoltat în 3 faze:
 
 • Prima fază a constat în transmiterea de către bănci la Biroul de Credit a datelor despre persoanele cu restanţe de plată mai mari de 30 zile, despre debitorii care au săvârşit o infracţiune în relaţie cu banca şi pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă şi despre persoanele care au comunicat date false la momentul solicitării creditului. 
 • În faza a doua, ce a fost implementată în anul 2005, băncile şi instituţiile financiare nebancare au început să transmită atât date negative, cât şi date pozitive despre toate plăţile efectuate (rambursarea ratelor) de către persoane fizice pentru produsele de credit, de asigurare, de leasing. Astfel pe baza datelor pozitive transmise, poate fi calculat gradul de îndatorare al fiecărui solicitant de credite.
 • Faza a treia este dedicată dezvoltării scoringului. Acesta oferă o estimare clară bazată pe istoricul de plată combinat cu algoritmi matematici şi statistici asupra comportamentului viitor al debitorului, cu scopul de a stabili dacă un client va fi în stare să achite creditul până la final. 

În vederea reducerii riscului de creditare, în anul 2008, Biroul de Credit în colaborare cu SIVECO Romania a demarat faza a III-a a proiectului - sistemul de scoring – faza ce a fost finalizată la 18 martie 2009, oferind un instrument deosebit de util băncilor în previzionarea comportamentului de rambursare a creditelor contractate de către clienţii băncilor. 

Prin gestionarea inclusiv de date pozitive, Biroul de Credit ajută clienţii bun-platnici în relaţia lor cu băncile din România în scopul obţinerii de credite. Biroul de Credit se constituie astfel într-un adevărat avocat al clienţilor bun-platnici, care pot beneficia datorită instituţiei, de condiţii mai avantajoase la accesarea unui credit. 

Colaborarea cu FAIR ISAAC 

În integrarea scoringului de credit în aplicaţia Biroului de Credit, SIVECO Romania are ca partener compania numărul 1 pe plan mondial pe piaţa produselor de analiză a riscului: FAIR ISAAC.
 
Scorurile FICO cuprind toate datele referitoare la plăţile efectuate la produsele de credit, de asigurare, de leasing, în scopul de a se stabili cât de bun platnic sau rău platnic este fiecare persoană fizică care doreşte un împrumut. 
 
În funcţie de aceste scoruri, participanţii la sistemul Biroului de Credit pot lua decizia de acordare / neacordare a creditului. 
 
FICO Score ajută participanţii să obţină din baza de date informaţii cu o valoare predictivă ridicată.
 
Prin combinarea scorului cu informaţiile din cererea de credit şi cu scoring-ul intern, băncile pot evalua riscul de creditare asociat persoanelor fizice cu un grad de precizie semnificativ crescut, pot să-şi adapteze ofertele de credit la profilul de risc al consumatorului şi să îşi crească astfel gradul de penetrare a pieţei în mod controlat, informat şi flexibil.
 
Pe baza scoringului, participanţii la sistemul Biroului de Credit (instituţii financiare bancare şi nebancare) pot lua mai repede şi mai sigur o decizie de creditare, cu efect asupra calităţii serviciului şi costului creditului.
 
FICO Score de la Biroul de Credit poate fi utilizat şi la îndeplinirea cerinţelor stipulate în Acordul Basel II, care prevede calcularea capitalului unei bănci astfel încât acesta să răspundă unui set de trei componente majore ale riscului: 
 • risc de creditare 
 • risc operaţional
 • risc de piaţă
 
Aşadar, FICO Score exprimă probabilitatea ca un debitor să ramburseze creditul: cu cât scorul e mai mare, cu atât şi probabilitatea de a-şi plăti ratele la timp este mai mare. 
 
Scorul aduce beneficii şi pentru persoanele fizice, deoarece Participanţii în Sistemul Biroului de Credit vor creşte astfel rapiditatea şi calitatea deciziei de creditare, cu efect asupra calităţii serviciului şi costului creditului.
Conceput să fie utilizat indiferent de natura biroului de credit sau de ţara în care o astfel de instituţie funcţionează, FICO Score reprezintă un standard internaţional pentru managementul riscului de credit asociat debitorilor. 
Tehnologia Fair Isaac, care pune în valoare modelul de scoring, permite implementarea rapidă a acestuia în orice ţară unde există un birou de credit. 

Referinţe

SIVECO Romania a implementat pentru prima oară în România soluţia sa dedicată Biroului de Credit, SIVABON:
 
 • peste 50 de milioane rapoarte de credit emise în perioada 2004 - 2014
 • gestionează o bază de date partajată axată pe informaţii despre clienţii de retail, datornici, fraudulenţi şi conturile lor
 • instrument de management al informaţiei privind riscul de credit
 • lucrează cu date pozitive şi negative 
 • permite folosirea de aşa-numite "score cards" pentru centralizarea scorului (punctajului) sau un scor bancar specific
 • furnizează rapoarte de credit pentru clienţi, utilizând criterii uniforme.