Soluţie complexă de eLearning pentru şcolile din Cipru

Soluţie complexă de eLearning pentru şcolile din Cipru

Soluţia eLearning în sistemul de învăţământ cipriot sprijină profesorii şi elevii în contextul societăţii bazate pe cunoaştere

Premise

Ministerul Educaţiei şi Culturii (MoEC) din Cipru îşi concentrează eforturile pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, punând accent pe crearea modelelor şi dezvoltarea competenţelor necesare provocărilor noului mileniu. Factorii de decizie recunosc că schimbări semnificative trebuie să aibă loc în mai multe domenii, în special cu privire la utilizarea tehnologiei informaţiei în educaţie.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ cipriot, prin introducerea şi creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare/învăţare în învăţământul preuniversitar.

Ministerul Educaţiei şi Culturii are ca scop încurajarea tehnicilor inovatoare de predare şi învăţare şi stimularea creativităţii în rândul cadrelor didactice şi al elevilor, oferind un cadru propice pentru dezvoltarea unor proiecte colaborative, care să permită actorilor implicaţi în sistemul educaţional să participe la dezvoltarea societăţii informaţionale şi a economiei bazate pe cunoaştere.

Prin introducerea unei soluţii de eLearning în sistemul naţional de învăţământ cipriot, profesorii, elevii, părinţii şi comunitatea sunt sprijiniţi în realizarea obiectivelor lor pe termen scurt, mediu şi lung în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

Componentele proiectului

1. Implementarea platformei naţionale de eLearning - proiectul DIAS

Proiectul a constat în livrarea către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru a unei platforme integrate de învăţare şi colaborare, formate dintr-o suită de aplicaţii de management educaţional şi de colaborare, construite şi deplin integrate cu tehnologia Microsoft Learning Gateway.

Platforma integrată de eLearning pentru învăţământul preuniversitar din Cipru vizează următoarele categorii de public:

 • 700 de şcoli
 • 130.000 de elevi
 • 150.000 de părinţi
 • 20.000 de profesori
 • 20 de administratori

Soluţia eLearning include:

 • Sistemul AeL de management al instruirii (LMS)

AeL LMS oferă suport pentru predare şi învăţare, testare şi evaluare, administrare de conţinut şi pentru monitorizarea procesului de formare şi evaluare. Acesta poate fi utilizat pentru instruirea asistată sau pentru auto-instruire.

 • Suita AeL de aplicaţii de colaborare

Suita AeL de aplicaţii de colaborare permite elevilor să comunice mai rapid şi mai eficient. Soluţia este creată pentru facilitarea întâlnirilor virtuale şi colaborare, oferind, de asemenea un mecanism nativ de management al lăţimii de bandă. Aplicaţiile de colaborare sunt strâns integrate cu AeL LMS şi cu Microsoft Learning Gateway.

 • Componenta Portalului SharePoint

Soluţia Microsoft Learning Gateway utilizează tehnologia SharePoint pentru a oferi cadrul portalului şi site-uri de colaborare în întreaga soluţie.

Soluţia oferă maximă securitate şi un cadru extrem de flexibil care integrează mai multe aplicaţii Microsoft de tip server şi alte aplicaţii, pentru a furniza un portal integrat, care suportă soluţii de eLearning.

Soluţia este bazată pe găzduirea centralizată pentru toate şcolile din ţară şi utilizează tehnologii de ultimă oră de procesare distribuită (clustering) şi încărcare balansată (load balancing), în scopul de a creşte scalabilitatea (prin Web Farms) şi de a furniza redundanţă, în cazul eşecului unuia dintre echipamente, cu ajutorul tehnologiei Microsoft Clustering.

2. Implementare de conţinut digital educaţional în şcolile cipriote

Proiectul este special customizat pentru a satisface pe deplin cerinţele Ministerului Educaţiei şi Culturii din Cipru. Soluţia se bazează pe librăria AeL eContent, tradusă şi adaptată curriculei naţionale şi acoperă 13 materii: Matematică, Engleză, Fizică, Chimie, Franceză, Tehnologie, Noţiuni de bază în Inginerie Mecanică, Electronică aplicată, Materiale de construcţii şi construcţii, Artă aplicată, Artă decorative, Tehnologie hotelieră şi servicii de alimentaţie publică, Tehnologie de prelucrarea lemnului. Toţi profesorii implicaţi în proiect au beneficiat de sesiuni de formare.

Soluţia livrată către MoEC în Cipru include un total de 512 unităţi DEC (conţinut digital educaţional), totalizând peste 21.000 de obiecte individuale de învăţare. Lecţiile interactive au fost special concepute pentru a acoperi toate obiectivele specifice de predare pentru cele 13 materii. Lecţiile au un nivel înalt de interactivitate, conţin simulări şi experimente, într-un mediu virtual securizat.

Conţinutul este potrivit atât pentru studiul asincron, cât şi pentru utilizarea la clasă, de către profesor, menit să sprijine şi să îmbogăţească mediul de învăţare. Conţinutul acordă o atenţie deosebită diferenţelor dintre metodologia pedagogică aplicată atunci când se folosesc manuale şi abordarea pedagogică aplicată atunci când se utilizează calculatoare.

AeL eContent include:

 • simulări şi experimente
 • animaţii
 • activităţi de testare/evaluare
 • jocuri educative
 • surse suplimentare de informaţii
 • diagrame
 • fotografii
 • materiale audio
 • materiale video
 • applet-uri
 • texte de referinţă
 • hărţi interactive
 • rezolvare de probleme

Beneficiile soluţiei

Soluţia de eLearning AeL oferă sistemului educaţional cipriot beneficii directe (în relaţie imediată cu utilizatorii) şi beneficii indirecte (care contribuie la dezvoltarea altor instrumente educaţionale), cu efecte asupra procesului de predare/învăţare. Procesul educaţional reprezintă elementul central de referinţă în conceptul, proiectarea şi crearea unui sistem educaţional modern, bazat pe tehnologie de ultimă generaţie.

 • Profesorii sunt încurajaţi să utilizeze instrumente software special concepute ca resurse suplimentare pentru ora de curs. Cadrele didactice inovatoare pot personaliza sau crea noi resurse educaţionale.
 • Elevii şi profesorii obţin acces la o gamă mai largă de resurse, inclusiv materiale digitale, precum şi abonamente la biblioteci on-line de resurse digitale.
 • Oferă facilităţi de colaborare prin e-mail, forumuri de discuţii şi chat, conferinţe audio şi video, partajare de aplicaţii şi prezentări, navigare comună pe web şi pe table interactive. Cadrele didactice pot să împărtăşească cele mai bune practici şi să monitorizeze progresul elevilor mult mai uşor, în timp ce elevii sunt încurajaţi să lucreze la proiecte colaborative între şcoli şi autorităţile educaţionale.
 • Facilitarea accesului pentru elevi la resurse educaţionale, în interiorul şi în afara mediului şcolar. De asemenea, soluţia încurajează părinţii să susţină şi să se implice activ în experienţa educaţională a copiilor lor.
 • Suportul tehnic acordat de furnizorul de tehnologie educaţională reduce timpul petrecut de profesori pentru mentenanţa sistemelor IT, câştigând mai mult timp pentru predarea efectivă.