Soluţie educaţională integrată pentru şcolile din Emiratele Arabe Unite

Soluţie educaţională integrată pentru şcolile din Emiratele Arabe Unite

Premise

În actuala economie bazată pe cunoaştere, educaţia reprezintă resursa cheie pentru asigurarea succesului la nivel global. Ministerul Educaţiei din Emiratele Arabe Unite recunoaşte importanţa educaţiei şi este pregătit pentru a face o investiţie pe termen lung pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ şi de a oferi tuturor elevilor acces egal şi gratuit la educaţie, în vederea dezvoltării abilităţilor indispensabile provocărilor societăţii moderne.

Viziunea pe termen lung a Ministerului Educaţiei din Emiratele Arabe Unite este de a se asigura că sistemul educaţional urmează standardele educaţionale internaţionale şi pregăteşte elevii pentru o viaţă benefică şi productivă. De asemenea, strategia educaţională are ca scop sprijinirea elevilor în dezvoltarea de noi abilităţi, indispensabile provocărilor din societate modernă, cu scopul de a contribui la dezvoltarea întregii comunităţi.

Descrierea soluţiei

1. Portal Educaţional pentru Ministerul Educaţiei din Emiratele Arabe Unite

SIVECO Romania, în parteneriat cu Microsoft, ITQAN (EAU) şi ITWorx (Egipt) a implementat un portal educaţional naţional în Emiratele Arabe Unite, reprezentând cea mai extinsă implementare a tehnologiei SharePoint 2007, deservind peste 30,000 de elevi. Portalul oferă elevilor, părinţilor, personalului administrativ din Emiratele Arabe Unite, dar şi publicului larg informaţii online despre procesul educaţional.

Accesul liber la portal încurajează comunicarea eficientă între părţile implicate şi susţine în acelaşi timp transparenţa transferului de informaţii. Portalul oferă un set de aplicaţii adecvate pentru diseminarea de informaţii şi servicii educaţionale, cu scopul de a oferi anumite beneficii comunităţii.

Portalul are la bază Microsoft Connected Education Framework, oferind o soluţie flexibilă şi extensibilă şi reprezentând o bază solidă pentru dezvoltări ulterioare. Portalul Educaţional este capabil să comunice cu un gateway, care expune Ministerul Educaţiei şi alte organizaţii guvernamentale relevante către utilizatori online, printr-un singur punct de acces. Arhitectura soluţiei urmăreşte modelul de proiectare Service Oriented Architecture (SOA).

Caracteristici generale ale Portalului:

 • tehnologie web, Microsoft Connected Education Framework
 • flexibil şi extensibil, permiţând dezvoltarea ulterioară
 • portalul educaţional este capabil de interfaţare cu un gateway
 • acces la baze de date, cum ar fi şcolile din Emiratele Arabe Unite, numărul de elevi, profesori, angajaţi ai Ministerului sau firme
 • arhitectura soluţiei urmează modelul de proiectare Service Oriented Architecture (SOA)
 • soluţia este bazată pe fluxuri de lucru implementate prin utilizarea formularelor InfoPath, gazduite în interiorul sistemului de aplicaţii Microsoft Office - atât pe client, cât şi pe server

Beneficiarii Portalului Educaţional sunt:

 • elevii, părinţii şi publicul larg - au acces la informaţii online permanent, din orice locaţie
 • profesorii şi personalul administrativ al şcolilor - prin introducerea facilităţilor de înregistrare şi serviciilor destinate membrilor, interacţiunea dintre elevi, părinţi, profesori şi personalul administrativ al şcolii a devenit mult mai facilă
 • personalul Ministerului Educaţiei care are acces în zone securizate, special destinate - portalul oferă o colecţie de instrumente şi servicii comune, care permit ca departamentele Ministerului să furnizeze servicii de eGovernment pe Portalul MOE şi pe alte canale
 • alte întreprinderi şi în general toată zona educaţională

2. eContent pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional în Emitele Arabe Unite

Cea de-a doua fază a implementării strategiei naţionale educaţionale din UAE a constat în dezvoltarea unui proiect având drept scop susţinerea procesului de predare şi învăţare în şcolile publice prin utilizarea de instrumente IT, în special lecţii digitale educaţionale. Astfel, în 2008, departamentul de IT din cadrul Ministerului Educaţiei din Emiratele Arabe Unite a ales ca partener SIVECO Romania pentru dezvoltarea acestui proiect.

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ şi de a îmbunătăţi utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare-învăţare în învăţământul preuniversitar.

Soluţia educaţională oferită de SIVECO Romania este concepută ca un instrument suplimentar pentru elevi şi profesori, în conformitate cu metodologii care urmăresc obiective specifice ale avantajelelor tehnologiei informaţiei în educaţie şi includ utilizarea computerului în activităţile şcolare.

De ce conţinut educaţional oferit de SIVECO Romania?

 • Pentru a îmbunătăţi performanţele şcolare şi de a creşte calitatea educaţiei în Emiratele Arabe Unite, în conformitate cu cerinţele Ministerului Educatiei şi a strategiei naţionale.
 • Pentru a oferi o nouă abordare în educaţia asistată de calculator, pentru elevii şi profesorii din Emiratele Arabe Unite.

Caracteristicile soluţiei de eLearning furnizată de SIVECO Romania

 • Furnizează o librărie extinsă, cuprinzând 7.000 de obiecte interactive de învăţare, integrate cu portalul educaţional al Ministerului Educaţiei din Emiratele Arabe Unite.
 • Oferă studenţilor şi profesorilor acces la cea mai extinsă şi atractivă colecţie de animaţii, filme, simulări, exerciţii şi experimente de matematică, fizică, chimie, biologie şi geografie.
 • Conţinutul a fost tradus atât în arabă, cât şi în engleză, fiind perfect adaptat pentru modelul de cultură şi educaţie din Emiratele Arabe Unite, cu ajutorul specialiştilor locali şi al profesorilor. SIVECO Romania a beneficiat de sprijinul şi implicarea profesorilor locali şi a departamentul IT din cadrul Ministerului Educaţiei în procesul de creare şi personalizare a conţinutului educaţional. Ca urmare, lecţiile interactive dezvoltate urmăresc profilul cultural şi educaţional al ţării.
 • Obiectele educaţionale în limba engleză au fost concepute pentru a elimina nevoia de instruire suplimentară în învăţământul preuniversitar.
 • Sesiuni de instruire pentru profesori şi personal administrativ din peste 100 de şcoli pentru folosirea instrumentelor TIC şi utilizarea lecţiilor interactive la clasă, în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului de predare şi învăţare.
 • Realocarea unui rol central profesorilor în sistemul de învăţământ, calitatea educaţiei fiind direct legată de gradul de pregătite a cadrelor didactice.