Termeni şi condiţii | SIVECO Romania

Termeni şi condiţii

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI www.siveco.ro

1. INTRODUCERE

Prezentele condiţii generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.siveco.ro, aparținând SIVECO Romania, de către vizitatori sau clienţi.

Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi că sunteți de acord cu termenii și condiţiile de utilizare descrişi în continuare.

Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării constituie acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Pentru informaţii suplimentare, setări şi retragerea acceptului, vă rugăm să accesaţi pagina Politica de utilizare a Cookie-uri.

2. CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR SITE-ULUI

Nicio informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse sau servicii software în special, venind din partea SIVECO Romania.

3. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor SIVECO Romania.

SIVECO Romania nu poate garanta:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
 • inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel SIVECO Romania nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

4. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea SIVECO Romania S.A., care işi rezerva dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi făra nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului SIVECO Romania (www.siveco.ro) este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de SIVECO Romania. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea SIVECO Romania.

5. OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

SIVECO Romania nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze SIVECO Romania prin unul din mijloacele afişate în pagina "Contact" a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză, cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

6. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de SIVECO Romania utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare a acelor site-uri.

SIVECO Romania nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

7. INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul SIVECO Romania (www.siveco.ro) şi care îi oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către SIVECO Romania în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; realizării de către SIVECO Romania a operaţiunilor de recrutare de personal (a se vedea pagina "Recrutare" din site); soluţionarea de către SIVECO Romania a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina "Contactaţi-ne" din site); alte activităţi întreprinse de SIVECO Romania şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

SIVECO Romania va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Condițiile de utilizare a site-ului sunt guvernate și interpretate conform legilor din România.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activităţile de utilizare a site-ului, vă rugăm să vă adresaţi printr-o cerere în format electronic către adresa: office@siveco.ro sau printr-o cerere pe suport hârtie, transmisă către adresa: Victoria Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81, Clădirea C4, sector 1, 013685, Bucureşti sau prin fax la numărul: + 40 (21) 302 33 91.


8. INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

SIVECO Romania S.A., cu sediul social în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81, Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, e-mail: office@siveco.ro, tel: +40 (21) 302 3300, fax: +40 (21) 302 3391, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/14658/1992, Cod de înregistrare fiscală RO 476331, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Utilizarea acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă:

 1. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din  27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, (Regulamentul general privind protecţia datelor). denumit și “RGDP” și orice alt act normativ subsecvent de modificare, completare a acestui Regulament
 2. Legea 190/18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/C.E. și orice alt act normative subsecvent de modificare, completare a acestei Legi.
 3. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către S.C. SIVECO Romania S.A. sunt:

 • recrutare de personal;
 • efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea SIVECO Romania S.A. faţă de persoana dumneavoastră;
 • transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea SIVECO Romania S.A. faţă de persoana dumneavoastră.


Prin completarea formularelor "Suport" sau "Poziţii deschise", existente pe site-ul www.siveco.ro, necesare solicitării de informaţii, oferte sau suport privind anumite soluţii/produse ale  SIVECO Romania S.A., precum şi transmiterea de CV-uri, participantul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii S.C. SIVECO Romania S.A. şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către acesta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Toţi cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

SIVECO Romania S.A. va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenţei contului persoanei vizate, iar ulterior ştergerii contului persoanei vizate. SIVECO Romania S.A. va transforma datele cu caracter personal în date anonime şi le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenţei societăţii.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către SIVECO Romania S.A. în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor din România sau străinătate.

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor;

 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;

 • Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;

 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;

 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor bazat pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere. 

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă persoana vizată apreciază în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de Operator cu încălcarea RGDP.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră privind activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de SIVECO Romania S.A., vă rugăm să vă adresaţi printr-o cerere în format electronic către adresa dataprotection@siveco.ro sau printr-o cerere pe suport hârtie, transmisă către adresa: Victoria Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 73-81, Clădirea C4, sector 1, 013685, Bucureşti, sau prin fax la numărul: + 40 (21) 302 33 91.


POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Accesand şi navigând pe acest site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

1. Politica păstrării confidenţialităţii

Noţiunea de "date cu caracter personal" are același înțeles ca în RGDP și se referă la informaţii privind datele dvs. de identificare cum ar fi: nume și prenume, data naşterii; date de contact: adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice.

SIVECO Romania S.A. nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

2. Spam

SIVECO Romania S.A. este total împotriva "spam"-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs., SIVECO Romania S.A. va poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

3. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

Puteţi citi, prelua sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi de fiecare dată și toate adnotările despre copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi, nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a SIVECO Romania S.A.

De asemenea, vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site este supus copyright-ului, fără o altă notificare specială.

SIVECO Romania S.A. poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare a site-ului, fără notificare prealabilă.

Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina "Home". Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al SIVECO Romania S.A. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.

Copyright (c) 2012 SIVECO Romania SA

Pentru informaţii privind drepturile de autor asupra acestui site, vă rugăm să ne contactaţi.