SIVECO Business Analyzer

SIVECO Business Analyzer

Sistem Informatic de Management (SIM) flexibil şi performant, care monitorizează și corelează toate nivelele activităţii companiei, permiţând o prelucrare analitică și sintetică a datelor în timp real

Funcţionalităţi:

  • reprezentare grafică sau tabelară a datelor, în funcţie de opţiunea utilizatorului
  • posibilitatea definirii oricărui indicator pentru care există suport de date pe un mediu relaţional sau sub forma unor fişiere text (format fix sau variabil)
  • posibilitatea de accesare a informaţiilor din bazele de date în timp util