AeL eContent

AeL eContent

Lecţiile interactive AeL reprezintă un instrument solid, flexibil şi scalabil, care combină diverse tehnici eficiente de învăţare, ajută la reţinerea rapidă a informaţiilor şi motivează cursanţii.

SIVECO Romania a dobândit, în special în ultimii 3 ani, o vastă expertiză în dezvoltarea de conţinut educaţional multimedia pentru formarea iniţială sau continuă a angajaţilor.

Prin intermediul sistemului AeL Enterprise, participanţii au acces permanent la lecţii interactive AeL, facilităţi multimedia şi la un modul colaborativ.

Lecţiile interactive AeL reprezintă un instrument solid, flexibil şi scalabil, care combină diverse tehnici eficiente de învăţare, care ajută la reţinerea rapidă a informaţiilor şi motivează cursanţii.

AeL eContent este dezvoltat pe baza unor abordări constructiviste şi centrate pe cursant. Fiecare lecţie interactivă ajută cursantul să caute, să cerceteze, să descopere soluţii şi să-şi formeze propriul bagaj de cunoştinţe, transformând procesul educaţional într-o experienţă plăcută.

AeL eContent poate fi tradus în orice limbă şi poate fi localizat pentru orice ţară, respectând specificul cultural, social şi educaţional al regiunii.

Resursele de predare pot include o gamă largã de resurse, cum ar fi:

 • clipuri video
 • fișiere audio
 • animaţii
 • experimente
 • simulãri de proces
 • jocuri de rol
 • imagini
 • teste de evaluare

Din domeniile profesionale abordate de cursurile realizare de SIVECO Romania, amintim urmãtoarele:

 • medicină: neonatologie pentru medici şi asistenţi de neonatologie; management sanitar
 • mediu: managementul mediului, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
 • tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: curs iniţiere IT, web-design şi e-commerce
 • perfecţionare în meserii: technician topo-cadastru, electricieni, automatişti
 • business: simulator de business, competenţe antreprenoriale
 • marketing şi vânzări: managementul vânzărilor, perfecţionare cercetător marketing şi sondaje  
 • achiziţii publice: perfecţionare expert achiziţii publice
 • tehnici de instruire: instruirea diferenţiată, metode interactive de predare- învăţare, curriculum centrat pe competenţe, educaţia în societatea cunoaşterii
 • ştiinţe administrative
 • ghid de turism