Customized Application Development

Customized Application Development

SIVECO Romania oferă soluţii personalizate integrate pentru adresarea nevoilor specifice ale sectorului public:

  • Soluţii pentru Asigurări Sociale - eInsurance
  • Sistem de management al documentelor şi fluxurilor de lucru - SIVADOC
  • Sistem de validare a bonităţii clienţilor - SIVABON
  • Soluţii dezvoltare Portal web