Soluţii eInsurance

Soluţii eInsurance

Soluţii la cheie specifice, în beneficiul muncitorilor emigranţi, persoanelor angajate şi al altor beneficiari ai asigurărilor sociale.

SAFIR

Este proiectul care furnizează o soluţie la cheie urmărind să asigure implementarea unui sistem unitar şi integrat de plăţi pentru toate serviciile sociale.

Dezvoltarea şi implementarea soluţiei SAFIR se bazează pe legislaţia naţională din domeniul securităţii sociale. Soluţia modernă a fost furnizată Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de SIVECO România în parteneriat cu BULL România şi BULL SAS France.

Soluţia:

  • Contribuie la crearea unui sistem informatic naţional consistent pentru administrarea beneficiilor sociale care cad în responsabilitatea serviciilor de Asistenţă Socială
  • Asigură gestionarea ajutoarelor sociale în România şi realizarea plăţii lor în mod grupat
  • Crează o bază de date unificată a ajutoarelor sociale din România, care sunt plătite de la bugetul de stat, şi un sistem care poate ajuta în procesul de luare a deciziilor

TOPAZ

Este un proiect care furnizează un sistem modern computerizat dedicat contribuţiilor de asigurări sociale.

Sistemul TOPAZ, implementat de SIVECO Romania, oferă instrumente eficiente pentru managementul unitar al asiguraţilor, al angajatorilor şi cotizaţiilor şi calculul în timp real al drepturilor. Sistemul se bazează pe un sistem de luare a deciziilor care respectă regulile, care oferă flexibilitate, atât în ceea ce priveşte modificările legislative, cât şi din punct de vedere al implementării în diverse cadre legislative.

  • Asigură o gestiune eficientă a drepturilor de pensie şi asigurări sociale
  • Furnizează instrumente pentru managementul persoanelor asigurate (asiguraţilor) al angajatorilor şi contribuţiile,calcularea în timp real al drepturilor şi plăţilor
  • Este construit pe un nucleu dedicat gestionării contribuţiilor – de pensie, contribuţia de şomaj, ajutor de deces, ajutor de maternitate etc) şi al ajutoarelor (acordate fără contribuţia persoanei) – pensia socială, alocaţie pentru văduve, alocaţie pentru orfani, alocaţie de venit minim garantat

MERCUR

Este proiectul prin care se furnizează o soluţie specializată care asigură gestiunea computerizată a activităţilor instituţiilor implicate în asigurări sociale pentru lucrătorii emigranţi.

Proiectul MERCUR urmăreşte construirea unui sistem integrat, modern, rapid, de încredere şi sigur pentru fiecare din următoarele instituţii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

  • Agenţia Naţională pentru Servicii Sociale
  • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  • Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale

Soluţia constă într-o aplicaţie de asigurări sociale pentru persoanele angajate, lucrători independenţi şi familiile lor care se deplasează în cadrul comunităţii europene. Soluţia apare ca o cerinţă a Uniunii Europene, iar obiectivele ei pot fi asigurate numai printr-un sistem integrat computerizat.

Prin prelucrarea electronică a datelor, procedurile se simplifică spre beneficiul tuturor beneficiariilor. Persoanele vizate beneficiază de toate garanţiile stabilite de prevederile comunitare referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea şi libera circulaţie a datelor personale.

Coordonarea sistemului de asigurări sociale pentru lucrătorii emigranţi este implementată în România în cadrul proiectului MERCUR, dezvoltat de SIVECO Romania în parteneriat cu Bull Romania.