Soluţii performante pentru sectorul agricol

eAgriculture

Soluţii performante pentru sectorul agricol

Expertiza în eAgriculture a companiei SIVECO Romania s-a format prin dezvoltarea şi implementarea de soluţii IT performante destinate sectorului agricol din România.

Proiectele IT realizate au o dimensiune şi o complexitate uriaşă, cu rezultate extraordinare. Realizarea şi implementarea acestor soluţii IT au dus la creşterea eficienţei în gestionarea fondurilor europene pentru agricultura românească.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a accesat programele de finanţare destinate agriculturii, ce au drept scop facilitarea accesului fermierilor la orice formă de sprijin financiar, fie intern sau extern şi îndeplinirea pas cu pas a angajamentelor asumate faţă de UE:

  • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), care se ocupă de fondurile gestionate prin FEGA
  • Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurala şi Pescuit (ADPRP), care se ocupă de fondurile FEADR si FEP (Fondul European pentru Pescuit)

În acest context, agenţiile de plată au implementat sisteme IT adecvate prin care să asigure administrarea şi controlul sprijinului financiar acordat fermierilor.

SIVECO Romania s-a specializat în execuţia şi implementarea proiectelor IT, având ca scop îmbunătăţirea activităţii economice prin automatizarea tuturor proceselor desfăşurate în cadrul serviciilor de specialitate, şi a pus la dispoziţie experienţa şi expertiza în proiectele IT demarate, atât în cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură, cât şi al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

Experienţa SIVECO Romania în domeniul eAgriculture s-a concretizat şi în dezvoltarea proiectelor ce au ca obiectiv consolidarea instituţională a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi a structurilor sale administrative, unde au fost implementate următoarele sisteme IT:

  • sistemul de management al informaţiei, gestiune a riscului şi avertizare “timpurie”, care să permită o exploatare şi utilizare integrată a datelor şi informaţiilor din domeniul său de activitate
  • sistemul Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare SIPPAA a fost realizat în scopul colectării, prelucrării, interpretării şi raportării de date şi informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare