Sistemul Integrat de Administrare şi Control - IACS

Sistemul Integrat de Administrare şi Control - IACS

Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS – Integrated Administration and Control System) implementat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) realizează gestiunea completă a plăţilor pe suprafaţă pentru fermieri, din fonduri europene şi naţionale.   

Modulele sistemului

 • Modulul Captare Date
 • Modulul Control Administrativ
 • Modulul Control pe Teren, acoperind funcţionalităţile referitoare la controlul clasic pe teren şi respectiv prin teledetecţie
 • Modulul Calcul Plăţi
 • Modulul Autorizare Plăţi

Principalele activităţi acoperite de funcţionalităţi

 • Preluarea datelor aferente cererilor de sprijin de la fermieri, în cadrul fiecărei campanii de plăţi
 • Verificarea eligibilităţii
 • Verificarea cererilor de sprijin
 • Verificarea încrucişată a parcelelor
 • Analiza de risc (bazată pe criterii predefinite)
 • Controale pe teren
 • Verificarea datelor aferente controalelor prin teledetecţie
 • Calculul plăţilor şi a penalităţilor asociate (daca este cazul)
 • Autorizarea plăţilor

Sistemul informatic integrat al APIA şi IACS realizează

 • evidenţa fermierilor, a fermelor şi a exploataţiilor agricole
 • calcularea şi autorizarea plăţilor pe fermă, inclusiv activităţile de control al calităţii şi de audit
 • executarea efectivă a plăţilor către fermieri
 • contabilizarea plăţilor - proceduri contabile standard pe baza conturilor de venituri şi cheltuieli
 • modificarea în aplicaţie a formatului de printare a hărţilor pentru fermieri, atât pe bloc fizic, cât şi pe fermier
 • extinderea modulelor de gestiune a schemelor de comerţ exterior - licenţe de comerţ, restituţii, calcul şi eliberare garanţii, dezvoltarea setului de rapoarte licenţe comerţ - import-export
 • extinderea modulelor care implementează schemele de intervenţie privind achiziţia, depozitarea publică, depozitarea privată şi vânzarea, precum şi dezvoltarea modificărilor de funcţionalitate - licitaţii vânzare-achiziţie
 • gestionarea în sistemul IT a plăţilor privind măsura de sprijin pentru ajutor financiar în programul apicol
 • gestiunea şi urmărirea plăţilor din schemele naţionale pentru acordarea de sprijin financiar
 • extinderea managementului avansurilor şi garanţiilor
 • gestiunea şi urmărirea debitelor rezultate din plăţile pe schemele naţionale
 • extinderea corespunzătoare a managementului resurselor umane şi salarizarea personalului
 • gestiunea şi urmărirea plăţilor din schemele europene

Sistemul asigură compatibilitatea între schemele naţionale de sprijin pentru fermieri şi schemele de sprijin ale Uniunii Europene, şi implică

 • evaluarea a 1.670.000 blocuri fizice agricole
 • procesarea a peste 1.200.000 cereri de subvenţii depuse de fermieri în fiecare an
 • înregistrarea a 1.450.000 fermieri în baza de date
 • instruirea a peste 750.000 de utilizatori externi şi a aproximativ 5.000 de utilizatori interni (angajaţi ai APIA)
 • 5 miliarde euro valoarea subvenţiilor plătite fermierilor în campaniile 2007-2013
 • gestionarea informaţiilor în 261 centre locale APIA, 42 centre judeţene APIA, în care au depus cereri fermierii arondaţi acestor centre