Managementul Fermelor Agricole | SIVECO Romania

Managementul Fermelor Agricole

Managementul Fermelor Agricole este o soluție dedicată administratorilor de ferme care își doresc o gestiune mai bună a resurselor.

OBIECTIVE

Sistemul Informatic Integrat SIVECO - Managementul Fermelor Agricole asigură colectarea, relaționarea, raportarea și realizarea de prognoze a datelor referitoare la administrarea fermelor și terenurilor agricole prin integrarea următoarelor module:

Managementul terenurilor agricole

 • utilizarea hărților grafice și realistice ale terenurilor agricole
 • interfațarea sistemului cu utilajele agricole
 • gestiunea subvențiilor la nivelul blocurilor fizice APIA
 • gestiunea culturilor agricole (planificarea culturilor, rotația acestora, culturi principale, premergătoare și plante intermediare)
 • planificarea fertilizărilor în funcție de nutrienții existenți

Managementul activităților agricole

 • planificarea resurselor umane (ore de lucru/om)
 • planificarea, urmărirea și realizarea activităților agricole
 • administrarea utilajelor agricole și a consumului de carburant
 • administrarea producției obținute

Managementul contractelor arenda

 • gestiunea proprietarilor de terenuri și contractelor de arendă
 • gestiunea situației sintetice și analitice la nivel de contract privind produsele și plățile aferente

Raportări și prognoze

 • raportare zilnică: lucrări realizate la nivel de cultură, tarla, fermă
 • rapoarte de producție la nivel efectiv cultură, suprafață, activitate, resursă utilizată
 • raportare evidențiere producție: obținută și neterminată
 • rapoarte costuri bugetate și realizate la nivel de fermă
 • rapoarte pentru urmărirea derulării contractelor
 • rapoarte pentru urmărirea bugetului pe activitățile generale și specifice
 • rapoarte privind gestiunea stocurilor și activelor imobilizate
 • rapoarte privind activitatea de întretinere și reparații
 • rapoarte privind activitatea financiar-contabilă

SIVGIS - Mobile

 • monitorizare stadiu lucrari agricole
 • monitorizare status echipamente/utilaje agricole
 • servicii de localizare GPS
 • servicii configurare rute

AVANTAJE

 • Cunoașterea, în timp real, a situației lucrărilor agricole, inclusiv la nivelul hărților
 • Cunoașterea și analiza istoricului culturilor, activităților, resurselor utilizate și rezultatelor obtinute
 • Controlul consumurilor de toate tipurile (semințe, materiale, combustibili, piese de schimb, manopera etc.)
 • Generarea planului de rotație a culturilor
 • Utilizarea hărților tematice: hărți cu lucrări executate, hărți multinanuale cu recolte realizate, hărți multianuale cu fertilizări realizate, hărți ale cheltuielilor realizate etc
 • Determinarea profitului la nivel de parcelă/ pe tip cultură
 • Sistem integrat, flexibil, scalabil și robust
 • Eliminarea erorilor umane
 • Capacitatea de procesare a unor cantități mari de informații
 • Decizii proactive prin acces rapid la informație de ultim moment
 • Mai mult timp pentru analiză și control prin eliminarea timpilor alocați adunării și consolidării datelor.