Registrul Agricol

Registrul Agricol

SIVECO Romania propune administraţiei publice locale o soluţie de eficientizare a activităţii

 • produsul Registrul Agricol, soluţie software integrată ce asigură evidenţa superioară şi unitară a gospodăriilor din cadrul unei localităţi, a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.

Registrul Agricol se adresează compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor de comune, oraşe sau municipii, inclusiv primăriilor de sector din cadrul municipiului Bucureşti care au nevoie de o evidenţă şi o gestionare precisă a gospodăriilor populaţiei şi unităţilor cu personalitate juridică ce deţin construcţii sau terenuri pe raza localităţii. 

Avantajele implementării soluţiei Registrul Agricol

 • automatizarea completă a procesului de declarare, evidenţă şi raportare a gospodăriilor din cadrul unei localităţi, a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale
 • simplificarea şi fluidizarea procesului de colectare a informaţiilor referitoare la gospodării, terenuri şi efective de animale
 • centralizarea datelor
 • asigurarea unui înalt nivel de securitate
 • acurateţea şi unicitatea datelor
 • uşurinţă în administrarea sistemului
 • implementarea facilă a legislaţiei la nivel naţional
 • posibilitatea interconectării cu alte aplicaţii din domeniul administraţiei publice fiind un sistem deschis
 • utilizarea tehnologiei ORACLE 10g ca sistem de gestiune a bazelor de date, utilizată şi de către aplicaţiile implementate în numeroase autorităţi ale administraţiei publice care exploatează un volum mare de date
 • extensibilitate cu costuri minime, sistemul fiind un instrument important în cadrul procesului managerial-decizional
 • integrarea în sistem, astfel încât o informaţie înregistrată în cadrul unui serviciu sa fie regăsită şi folosită de către toate serviciile