Aplicaţii eCustoms de suport

Aplicaţii eCustoms de suport

Sistemul de Identificare şi Înregistrare a Operatorilor Economici - EORI

EORI este un sistem computerizat care asigură inregistrarea şi identificarea unică a operatorilor economici pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

EORI permite operatorilor economici solicitanţi să completeze cererea de atribuire numar EORI şi să o transmită la autoritatea vamală.

Sistemul  de Management al  Riscurilor - RMS

RMS este un sistem de management al riscurilor, care asigură gestionarea criteriilor (profilelor) de risc comunitare comune şi a criteriilor (profilelor) de risc naţionale, efectuarea analizei de risc pentru scopuri de siguranţă şi securitate, disponibilitatea informaţiei rezultate în urma analizei de risc, în vederea monitorizării fluxurilor de mărfuri şi selectării operaţiunilor vamale pentru efectuarea de controale.

RMS dispune de interfeţe de conectare cu aplicaţiile naţionale NCTS, ECS, ICS, Customs Declaration Processing System (CDPS) şi se aplică declaraţiilor de tranzit, Declaraţiilor Sumare de Intrare, declaraţiilor de export, Declaraţiilor Sumare de Ieşire, declaraţiilor vamale de punere în liberă circulaţie.

Managementul Financiar Contabil - CAM

CAM este o componentă a sistemului SIVECO Applications, adaptată specificului vamal, care asigură managementul financiar contabil, managementul mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar şi  managementul stocurilor,  în conformitate cu reglementările in vigoare.

Aplicaţia asigură de asemenea automatizarea fluxurilor de date, consistenţa şi coerenţa datelor, regăsirea rapidă a informaţiilor, centralizarea şi raportarea informaţiilor tinând cont de structura organizaţională.

Aplicatia de Resurse Proprii Tradiţionale - RPT

Aplicaţia RPT susţine activitatea de gestionare a resurselor proprii tradiţionale ale Comunităţilor Europene.

În categoria de resurse proprii tradiţionale sunt incluse:

  • taxele vamale persoane juridice
  • taxele vamale persoane fizice
  • taxe compensatorii şi anti-dumping pe produse
  • taxe compensatorii şi anti-dumping pe servicii
  • taxe vamale referitoare la sectorul agricol.

Sistemul Informatic Antidrog - ADIS

ADIS este un instrument esenţial de luptă împotriva traficului ilicit de droguri, care asigură gestiunea informaţiilor şi schimbul securizat de informaţii între agenţiile/organismele cu responsabilităţi în domeniu.

Sistemul Informatic al Laboratorului Vamal - Laboratory

Laboratory este un sistem informatic care susţine procesele de business din domeniul laboratoarelor vamale.

Sistemul Informatic de Management - BI

Sistemul Informatic de Management este un sistem de colectare, analiză şi raportare a datelor, care susţine activitatea de luare a deciziilor şi de monitorizare a eficienţei şi eficacităţii activităţii vamale.