eCustoms pentru sisteme de tranzacţii

eCustoms pentru sisteme de tranzacţii

Noul Sistem Computerizat de Tranzit - NCTS

NCTS este un sistem Trans-European pentru monitorizarea şi controlul tranzitului comunitar şi comun, bazat pe depunerea electronică a declaraţiei de tranzit, pe procesarea acesteia, precum şi pe schimburile de mesaje electronice între birourile vamale implicate într-o operaţiune de tranzit, birouri aflate pe teritoriul Statelor Membre şi ţărilor AELS.

Sistemul de Control al Exporturilor - ECS

ECS este un sistem Trans-European de urmărire a exporturilor de mărfuri comunitare care părăsesc teritoriul vamal al Comunităţii, ce contribuie la simplificarea fluxurilor vamale şi la susţinerea scopurilor fiscale.

Sistemul de Control al Importurilor - ICS

ICS este un sistem Trans-European de control al importurilor de mărfuri care asigură creşterea siguranţei şi securităţii la intrarea mărfurilor pe teritoriul Comunităţii, gestionarea declaraţiilor sumare de intrare, efectuarea analizei de risc asupra datelor conţinute de acestea şi distribuirea rezultatelor analizei de risc efectuate între autorităţile vamale implicate. 

Avantajele sistemelor NCTS, ECS, ICS pentru operatorii economici:

 • reducerea timpilor petrecuţi la vamă
 • flexibilitate în prezentarea declaraţiilor
 • simplificări ale procedurilor  vamale
 • eliberarea rapidă a garanţiei în tranzit
 • posibilitatea de depunere a ENS la un birou vamal diferit de primul biroul de intrare pe teritoriul vamal al Comunităţii
 • confirmarea rapidă a operaţiunilor de export, permiţând recuperarea TVA-ului şi a restituirilor la export
 • utilizarea procedurilor simplificate în baza autorizaţiilor de vămuire la domiciliu
 • fără costuri pentru traderii care folosesc solutia DTI (Direct Trader Input) 

Avantaje pentru autoritatea vamală:

 • imbunătăţirea coordonării şi comunicării cu administraţiile vamale implicate
 • prevenirea şi combaterea fraudelor vamale
 • armonizarea procedurilor vamale
 • monitorizarea mişcărilor în tranzit, export
 • facilitarea descărcării procedurii de tranzit şi a incheierii regimului de export
 • utilizarea unei singure garanţii pe tot parcursul transportului
 • control eficient bazat pe analiza de risc
 • managementul fluxului de lucru
 • acces la informaţii in timp real 

Diferenţiatori NCTS, ECS, ICS:

 • soluţie deschisă, extensibilă, scalabilă
 • interfaţa utilizator pentru declaraţia de tranzit, identică cu Documentul Administrativ Unic (DAU) prevăzut de legislaţia în vigoare
 • Modul Trader oferit gratuit operatorilor economici de autoritatea vamală;
 • soluţiile DTI şi EDI (Electronic Data Interchange) pentru schimbul de date cu operatorii economici
 • crearea rapidă de noi declaraţii prin multiplicarea unor declaraţii existente
 • posibilităţi de reconfigurare automată a fluxului de lucru