eHealth Care

eHealth Care

SIVMED - Sistemul EHR (Electronic Health Record) integrat

SIVMED reprezintă o soluţie informatică complexă, adresată unităţilor sanitare de tip spital, grupuri de spitale sau policlinică. Acoperind principalele aspecte funcţionale din mediul spitalicesc, acest produs software oferă soluţii atât la problemele de ordin medical, cât şi la cele privind aspectele administrative intra-spitaliceşti.

Sistemul înglobează mai multe module specializate, care se adresează instituţiilor spitaliceşti - spitale, policlinici, laboratoare - având în centrul preocupărilor sale pacientul, serviciile furnizate către acesta şi costurile asociate operaţiunilor şi procedurilor medicale curente.

SIVMED se bazează pe tehnologii moderne, ce oferă beneficii imediate şi pe termen lung, precum automatizarea proceselor repetitive, pro-activitate, eficientizarea fluxurilor de lucru, securitate şi interoperabilitate. De asemenea, asigură interoperabilitatea cu sistemele pentru asigurările de sănătate.

SIVMED, produsul informatic de înaltă complexitate, este structurat pe două niveluri:

 • nivelul colectării informaţiilor – HIS (Health Information System), LIS (Laboratory Information System), RIS (Radiology Information System)
 • nivelul managerial şi decizional – MIS (Management Information System)

Acestea sunt complementate de un portal destinat comunicării atât între specialişti, cât şi între aceştia şi publicul larg.

SIVMED este un sistem compus din echipamente hardware, software, oameni, politici şi procese, care:

 • colectează date din surse multiple
 • este utilizat de către clinicieni ca sursă primară de informaţii la punctul de acordare a îngrijirilor medicale
 • oferă suport decizional în cadrul medicinei bazate pe dovezi
 • permite evaluarea cu grad ridicat de precizie a costurilor şi, de aici, fundamentează managementul financiar-contabil al activităţii unităţii (unităţilor) prestatoare de servicii medicale
 • permite – prin utilizarea nivelului actual al TIC - accesul comod, sigur, securizat şi eficient al pacienţilor şi al personalului medical la date şi informaţii de interes pentru cei menţionaţi

Structura SIVMED

1. Manager de resurse

 • Managementul resurselor umane şi al salarizării
 • Gestionarea mentenanţei şi întreţinerii echipamentelor, clădirilor şi instrumentelor sanitare
 • Gestionarea stocurilor, inclusiv de medicamente şi materiale sanitare
 • Managementul financiar-contabil

2. Sistem clinic

 • Managementul pacienţilor
 • Documentarea activităţii medicale
 • Simplificarea şi eficientizarea proceselor clinice
 • Prescrierea de medicamente şi gestionarea farmaciilor
 • Administrarea saloanelor, paturilor şi a sălilor de operaţie
 • Administrarea activităţilor de laborator
 • Gestionarea datelor şi fluxurilor de activităţi spitaliceşti

3. Sistem de informare şi comunicare

 • Controlul şi securizarea accesului la informaţiile cu caracter personal
 • Facilitarea accesului pacienţilor şi a celor pe care aceştia îi autorizează (de exemplu medicii de familie) la propriul dosar electronic de sănătate
 • Facilitarea schimbului informaţional între membrii personalului medical, precum şi între aceştia şi pacienţi
 • Furnizarea de informaţii pentru  pacienţii spitalului, pentru autorităţi şi alte persoane interesate