eHealth Insurance

eHealth Insurance

Sisteme informatice destinate sistemului de asigurări de sănătate

SIVECO Romania are o experienţă de aproape un deceniu în proiectarea, realizarea, integrarea şi mentenanţa sistemelor informatice de nivel naţional, optimizării gestionării fondurilor colectate de la asiguraţi în vederea optimizării prestării serviciilor de sănătate, cu efect imediat şi nemijlocit în creşterea nivelului de sănătate al celor asiguraţi.

Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)

Acest sistem a fost dat în exploatare deplină încă din anul 2008, iar efectele benefice ale utilizării sale nu au întârziat să apară.

Informaţii generale

 • Bugetul este finanţat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România (CNAS), pe baza contribuţiei asiguraţilor şi a angajatorilor acestora
 • Sistemul este implementat la nivel naţional la CNAS şi în toate Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) din România
 • Sistemul a fost dezvoltat împreună cu 45 de parteneri locali şi a implicat peste 300 de specialişti
 • Sistemul a fost realizat în consorţiu, împreună cu Hewlett-Packard şi STS
 • Sistemul este integrat cu produsul ERP SIVECO Applications
 • Beneficiari la nivel naţional: 19 milioane de beneficiari, întreaga populaţie a României

Obiective majore

 • Managementul Fondului Naţional Unic al Asigurărilor  Sociale de Sănătate (FNUASS)
 • Aplicarea unitară în toată ţara a normelor privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România
 • Validarea în condiţiile prevăzute de legislaţie a serviciilor medicale şi farmaceutice plătite din FNUASS
 • Prevenirea şi detecţia fraude

Grupuri interesate

Beneficiari SIUI, în cifre

 • toate Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate
 • 53.910 medici
 • 10.304 furnizori de asistenţă medicală primară
 • 95.286 asistenţi medicali
 • 509 spitale
 • 38 furnizori de servicii de ambulanţă
 • 328 furnizori servicii de îngrijire la domiciliu
 • 458 furnizori de servicii de recuperare în ambulatorii
 • 2.639 furnizori de dispozitive medicale
 • 15 furnizori de servicii de recuperare în sanatorii
 • 4.140 furnizori de servicii farmaceutice

Beneficii

 • Analiza complexă a datelor colectate de sistem
 • Detecţia şi prevenirea fraudelor
 • Standardizarea aplicării legislaţiei la nivel naţional
 • Utilizare eficientă a bugetului
 • Economii anuale la Bugetul Asigurărilor de Sănătate generate de:
  • eliminarea duplicării în sistem a persoanelor asigurate
  • eliminarea neconformităţilor privind serviciile efectuate pentru persoanele  asigurate
  • respectarea clauzelor contractuale ale furnizorilor de servicii medicale
  • identificarea tentativelor de fraudă şi eliminarea lor
  • evitarea raportărilor multiple ale aceleiaşi reţete de către mai multe farmacii.

Premii

În 2011, proiectul "Sistemul Informatic Unic Integrat" (SIUI) de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte titlul de "Finalist" în competiţia celor mai bune proiecte din lume, oferit de International Project Management Association, în cadrul Galei Laureaţilor din cadrul celui de-al 25-lea Congres Mondial IPMA, Brisbane, Australia.