Studii de caz | SIVECO Romania

Studii de caz

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din Bulgaria rulează o aplicaţie software 100% româneasca
Soluţie pentru îmbunătăţirea modului de administrare a fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate şi de creştere a calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice