AeL Education Analyzer - Business Intelligence (BI) pentru educaţie

AeL Education Analyzer - Business Intelligence (BI) pentru educaţie

Este o suită de instrumente software care permite ministerelor educaţiei să obţină o imagine clară şi completă asupra întregului sistem educaţional.

AeL Education Analyzer oferă o abordare inteligentă şi eficientă pentru colectarea, analizarea şi prezentarea informaţiilor necesare pentru luarea deciziilor de planificare şi prognoză în educaţie.

 La nivel macro, AeL Education Analyzer:

  • oferă un cadru general pentru o prognoză eficientă şi rentabilă asupra politicilor naţionale de educaţie şi strategiilor pe termen lung
  • contribuie la calculul eficient al tuturor resurselor disponibile în cadrul sistemului educaţional
  • oferă suport tehnologic de ultimă generaţie pentru sprijinirea deciziilor asupra întregului sistem educaţional
  • contribuie la creşterea transparenţei procesului decizional guvernamental în sprijinul modernizării educaţiei

Beneficiari

Prin furnizarea mai multor interfeţe, AeL Education Analyzer oferă funcţionalităţi complexe pentru toate părţile implicate în sistemul de învăţământ, localizate:

  • la nivel naţional
  • la nivel regional
  • la nivelul şcolii
  • pentru publicul larg

Soluţia include un set de instrumente software pentru sprijinirea procesului administrativ al sistemului de învăţământ - decizie, evaluare, planificare, simulare şi prognoză, monitorizare şi control - pentru nevoile specifice ale:

Factorilor de decizie - pentru departamentele din cadrul Ministerului Educaţiei care sunt responsabile cu Strategia şi Politicile educaţionale, Statistică şi Resurse Umane, Finanţe şi Contabilitate – toţi cei care utilizează sistemul pentru a extrage datele necesare în vederea luării deciziilor cu privire la planificarea şcolară sau cheltuielile unitare raportate la elevi sau profesori.

Personalului central administrativ şi reprezentanţilor administraţiei centrale - această categorie poate extrage statistici despre şcoli, elevi şi profesori, la nivel regional sau şcolar, date despre raportul profesori/elevi, distribuţia elevilor şi alte informaţii statistice. Acest grup include personalul administrativ cum ar fi manageri, operatori, inspectori şi directori, care au nevoie de monitorizare şi informaţii statistice.

Personalul administraţiei locale - directorii şi secretarii de la fiecare şcoală pot accesa informaţii relevante cu privire la propria şcoală sau alte şcoli, prin comparaţie.

Publicul larg - oricine poate accesa o gamă largă de informaţii din domeniul educaţiei, prin intermediul interfeţei hărţii şcolare şi printr-un portal naţional al educaţiei. Aceste instrumente se adresează elevilor, profesorilor, părinţilor, personalului administrativ, specialiştilor în educaţie, instituţiilor publice, reprezentanţilor sectorului privat şi mass-mediei, oferind astfel un grad mare de transparenţă a sistemului educaţional naţional.