AeL, platforma de predare, învăţare, evaluare şi management al conţinutului educaţional multimedia

AeL, platforma de predare, învăţare, evaluare şi management al conţinutului educaţional multimedia

Bazată pe principii educaţionale moderne, AeL este o platformă modernă de instruire şi gestiune a conţinutului educaţional, dedicată tuturor instituţiilor de învăţământ

AeL este un sistem prin excelenţă flexibil, putând fi folosit în diferite limbi, regiuni, pe niveluri de studiu şi tipuri de instituţii de învăţământ.

Platforma oferă funcţionalităţi complete pentru toţi participanţii la procesul educaţional:

 • elevi
 • profesori
 • directorii instituţiilor de învăţământ
 • personalul administrativ
 • părinţi

Factorii responsabili de buna desfăşurare a procesului educaţional dispun prin platforma AeL de un suport adecvat în domeniile decizional, control, planificare, urmărire şi previziune.

Funcţionalităţi

Platforma eLearning AeL oferă suport pentru predare şi învăţare, testare şi evaluare, administrare a conţinutului digital, gestionare şi monitorizare a întregului proces educaţional.

AeL este optimizat pentru:

 • învăţare sincronă - profesorul controlează în întregime procesul educaţional, creând, adaptând şi monitorizând mediul de instruire
 • învăţare asincronă – studiul are loc în ritmul personal al elevilor şi implică proiecte de colaborare;
 • testare şi evaluare - pentru a veni în întâmpinarea nevoilor instituţiilor de învăţământ de măsurare a impactului şi eficacităţii procesului didactic.

Beneficii

Principalele beneficii oferite de utilizarea platformei AeL în procesul de predare, învăţare şi evaluare sunt:

 • sprijinirea procesului didactic prin mijloace informatice moderne, punând la dispoziţia profesorilor un instrument complementar, flexibil şi eficient
 • monitorizarea procesului educaţional şi a rezultatelor obţinute de elevi, atât pe perioada cursurilor, cât şi după finalizarea acestora
 • planificarea eficientă a resurselor (profesori, săli de curs)
 • facilitarea procesului de învăţare, mărind receptivitatea şi gradul de asimilare al cunoştinţelor:
  • stimularea multisenzorială în prezentarea informaţiei
  • activitatea de explorare/căutare individuală a informaţiei şi de operare asupra ei
  • schimbul de informaţii şi colaborarea în rezolvarea unor sarcini de lucru
  • diversitatea surselor de informaţie
  • stimularea gândirii analitice
  • învăţarea orientată spre rezultate
 • stimularea creativităţii şi competiţiei, a lucrului individual şi în echipă
 • posibilitatea de simulare a unor fenomene ca substitut pentru materialele şi instrumentele didactice costisitoare sau dificil de procurat
 • trecerea de la învăţarea bazată pe memorarea mecanică a informaţiei (learning by memorizing), la învăţarea bazată pe experiment, pe descoperire, (learning by doing)

Caracteristici generale

 • Interfaţă prietenoasă, adaptabilă, diferenţiată în funcţie de tipul de utilizator, grupurile din care face parte şi drepturile de acces
 • Rolurile, grupurile, utilizatorii şi drepturile de acces asociate sunt uşor de administrat
 • Sistem bazat pe standarde: AeL este compatibil cu MathML, SCORM şi IMS
 • Uşor de instalat şi de administrat
 • Suport multi-lingvistic şi regional: AeL este uşor de transpus în orice altă limbă şi uşor de reconfigurat
 • Securitatea sistemului este asigurată de accesul diferenţiat pe mai multe niveluri configurabile de către administrator, fiecare dintre acestea având asociate drepturi specifice.