Proiecte de succes cu finanţare europeană dezvoltate de SIVECO Romania

Proiecte de succes cu finanţare europeană dezvoltate de SIVECO Romania

SIVECO Romania a implementat în ultimii ani în calitate de aplicant, partener sau contractor mai multe proiecte cofinanţate din fonduri europene prin: 

 1. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
 2. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)
 3. Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu)

“Proiectele noastre cresc oportunităţile de ocupare prin îmbunătăţirea nivelului de specializare, generează dezvoltare locală şi, poate cel mai important, stimulează dezvoltarea economică şi socială. Cristina Iţcuş, Director Departament Fonduri Structurale, SIVECO Romania.

Proiectele pe care le derulăm:

 • asigură buna utilizare a instrumentelor educaţionale moderne
 • creează competenţe pentru o societate incluzivă
 • oferă instrumente pentru eliminarea stereotipurilor
 • cresc oportunităţile de ocupare prin îmbunătăţirea nivelului de specializare
 • generează dezvoltare locală
 • contribuie la reducerea decalajului digital
 • dezvoltă competenţele manageriale şi antreprenoriale
 • stimulează iniţiativele de antreprenoriat pentru o dezvoltare durabilă

Proiectele noastre au acum peste 200.000 de beneficiari la nivel naţional:

 • cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar
 • elevi şi studenţi
 • formatori
 • medici şi asistente medicale
 • şomeri din zona urbană şi rurală
 • manageri din zona urbană şi rurală
 • femei aflate în căutarea unui loc de muncă
 • angajaţi din sectoarele: transporturi feroviare, transporturi aeriene, energetic, financiar-bancar, morărit şi panificaţie, petrol şi gaze naturale, construcţii
 • angajaţi din domeniul asistenţei sociale
 • persoane cu dizabilităţi
 • tineri întreprinzători