Proiecte Europene

Proiecte Europene

Proiecte cu organizaţii ale Comisiei Europene

Organizaţie reconstruită pe model european, cu centre de competenţă unice şi specialişti competitivi la nivel internaţional, SIVECO România este singura firmă românească de software care furnizează servicii informatice direct către organisme ale Comisiei Europene.

SIVECO este un jucător activ pe piaţa Uniunii Europene, în statele membre sau candidate, cât şi un partener al Comisiei Europene în peste 20 de proiecte, furnizând servicii IT pentru:

 • Consorțiul condus de SIVECO furnizează Directoratului General al Comisiei Europene pentru Taxe și Vămi (DG TAXUD) servicii de suport pentru programele de instruire în domeniul vamal și al taxelor, soluții de eLearning și de comunicare, care vizează toate cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene în cadrul proiectului B-Train 3 Programme
 • "Creșterea capacității organizațiilor de consumatori", proiect dezvoltat pentru Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene și Directoratul General Sanco
 • Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori, proiect - Consumer Classroom, Portalul european pentru educarea consumatorilor, stimulează educaţia consumatorilor la nivel şcolar
 • Oficiul pentru Publicaţii al Comisiei Europene - portalul CORDIS (dezvoltarea de software şi servicii de întreţinere pentru portalul CORDIS privind cercetarea şi dezvoltarea - FP7)
 • Institutul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) – sistem de date spaţiale, Geographic Information System
 • EuropeAid - Oficiul de cooperare din cadrul Comisiei Europene - dezvoltarea de sisteme informatice geografice (GIS)

"Suntem extrem de onoraţi de participarea la aceste proiecte realizate pentru organizaţii de elită ale Uniunii Europene. Proiectele se încadrează în direcţia strategică de afirmare a companiei ca un jucător de prim rang la nivel european, fiind rezultatul unei implicări active în IT-ul european, din punct de vedere profesional, social şi comercial", Ştefan Morcov, Vicepreşedinte Adjunct, SIVECO România


Proiecte de Cercetare & Dezvoltare

 • FLEXMETER este o soluție pentru contorizarea inteligentă și flexibilă a informațiilor privind consumul de utilități. În cadrul proiectului este dezvoltată o soluție care integrează, prelucrează și afișează datele colectate de către un sistem de contoare inteligente amplasate la consumatori, dar și la stațiile de distribuție ale utilităților către consumatori, în scopul urmăririi și înregistrării consumului de apă, gaze și energie electrică.
 • SpeechXRays este o soluție inovativă de identificare a persoanelor pe baza analizei vocii și a caracteristicilor fizice faciale. Proiectul combină două tehnici (deja validate) recunoașterea vocală prin utilizarea caracteristicilor acustice și nu doar a modelelor statice existente și recunoaștere biometrică multi-channel (având și o componentă de recunoaștere facială dinamică prin analiza automată a vorbirii, a mișcării buzelor și a feței).
 • MEDIATE este o soluție colaborativă și de intermediere pentru gestionarea activităților zilnice a persoanelor în vârstă, la domiciliul acestora (Ambient Assisted Living). Proiectul are ca obiectiv proiectarea și construirea unui mediu de comunicare, furnizând o soluție de tipul "open-service" pentru susținerea persoanelor în vârstă.
 • ProMe (Professional Intergenerational Cooperation & Mentoring - AAL) - the project aims to provide meaningful opportunities for occupation in the life of older adults, in the transition from work to retirement and beyond and to achieve professional intergenerational cooperation and mentoring.
 • LetltFLOW este un proiect care urmărește implementarea unor fluxuri specifice de lucru care să ajute personalul medical de peste 50 de ani (asistenți medicali, infirmiere și tehnicieni de laborator) în îndeplinirea sarcinilor zilnice, astfel încât aceștia să se poată adapta ușor la noile proceduri, protocoale și tehnici de operare.
 • HealthEveryday (servicii de mobile health pentru pacienții cu boli metabolice și de nutriție) - proiectul își propune realizarea unei convergențe între dispozitivele medicale de monitorizare a parametrilor fiziologici ai pacienților și instrumente informatice de ultimă generație.
 • RENOVA (Transfer de know-how pentru personalul medical în Europa pentru dezvoltarea abilităților profesionale ca manageri - Programul de învățare pe tot parcursul vieții) este un proiect menit să ajute personalul medical experimentat în managementul sănătății să obțină și să pună în practică competențe și calificări necesare în dezvoltarea lor profesională și să-și găsească locuri de muncă.
 • Linked2Safety este un proiect al cărui scop a fost îmbunătățirea siguranței pacienților, susținerea cercetărilor clinice și medicale și îmbunătățirea calității asistenței medicale prin furnizarea unui sistem inovator de interoperabilitate pentru pacienți, personalul medico-sanitar și companiile farmaceutice. Astfel este facilitat accesul la informațiile medicale ale pacienților cuprinse în dosarul electronic de sănătate și în sistemul electronic de înregistrare a informațiilor.
 • TERENCE - proiectul propune crearea unui sistem inteligent de învățare pentru copiii de vârstă școlară cu deficiențe de auz pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine textele pe care le citesc.
 • EXPOSE (EXacerbation Prediction Engine) urmărește dezvoltarea, testarea și validarea unei soluții pentru prelucrarea în timp real a datelor despre pacienți și de alertare a furnizorului de servicii medicale cu privire la starea acestora de sănătate.
 • CONCORDE (Dezvoltarea unor mecanisme de coordonare pentru diverse situații de urgență) - acest proiect dezvoltă un sistem suport de decizie care îmbunătățeste pregătirea și interoperabilitatea serviciilor medicale în timpul unei situații de urgență, cu impact asupra sănătății populației la nivel local, regional, internațional.
 • Open Discovery Space - propune o soluție de învățare multilingvistică. Practic, el urmărește să implice comunitățile școlare în practicile de predare și de învățare inovatoare, stimulând utilizarea eficientă a resurselor de tip eLearning.
 • Inspiring Science Education este un proiect care are ca obiectiv definirea procesului de realizare a scenariilor pentru utilizarea aplicațiilor educaționale în mediile școlare. Acesta este parte a curriculumului de învățare (integrarea lor în practica de zi cu zi de școală) și/sau activități extra-curriculare (de exemplu, vizite la muzee, centre de știință, centre de cercetare, excursii), împreună cu activitățile la domiciliu sau în comunitate, centrate pe învățare (informale).

Pentru mai multe detalii privind participarea SIVECO Romania în proiecte de cercetare şi dezvoltare puteţi consulta website-ul: http://rd.siveco.ro