Proiecte Europene

Proiecte Europene

Dezvoltarea afacerilor în Europa este un obiectiv important în evoluţia companiei, care urmăreşte să devină un lider european în furnizarea de proiecte integrate complexe.

SIVECO România contribuie la numeroase proiecte importante dezvoltate pentru Comisia Europeană, în care accesul la informație susține îmbunătățirea vieții oamenilor.

 • Proiecte implementate pentru Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

  • Portalul CORDIS, Common Portal, Liferay, ColdFusion (aplicații administrative)

Pentru Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, SIVECO a implementat portalul CORDIS, portalul cercetării europene. Acest contract este unul dintre cele mai importante proiecte de servicii IT dezvoltate de o companie românească pentru Comisia Europeană.

"Am realizat mentenanța și dezvoltarea portalului Cordis - un proiect cu cerințe extrem de exigente, care a fost demarat în 2009. Experiența dobândită în colaborarea cu Comisia Europeană recomandă compania noastră ca un lider european în implementarea proiectelor integrate complexe", a declarat Ștefan Morcov, Vicepreședinte Adjunct SIVECO România.

”Portalul Comun” este un proiect dezvoltat de SIVECO în cadrul unui contract demarat în 2013. Folosind acest portal, într-un mod simplu și rapid, cetățenii europeni au acces la publicațiile juridice și documentele ale Uniunii Europene.

SIVECO este unul din cei 4 contractori într-un acord-cadru competitiv de servicii multiple privind ”Furnizarea de servicii de dezvoltare, intretinere, evoluție și de asistență pentru site-urile Oficiului pentru Publicații care folosesc tehnologia Liferay Portal și SPARQ, inclusiv toate adaptările necesare".

Tot pentru Oficiul pentru Publicații, SIVECO furnizează servicii de dezvoltare software și servicii informatice de mentenanță, consultanță și asistență pentru diferite tipuri de aplicații IT bazate pe ColdFusion, Java și Oracle.

 • Proiecte pentru Comisia Europeană - Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori și Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA)

  • Portalul Consumer Classroom, Champion Consumer

Pentru Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori și Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA), SIVECO a dezvoltat portalul Consumer Classroom, dedicat informării și educării consumatorilor europeni. În prezent, sunt realizate servicii de actualizare și de întreținere a portalului care acoperă toate țările și limbile UE. Proiectul a fost lansat și dezvoltat în 2013.

În parteneriat cu Biroul European al Organizațiilor de Consumatori, SIVECO oferă servicii de dezvoltare web si e-learning pentru proiectul "Champion consumer". Obiectivul global îl reprezintă întărirea capacității și eficenței organizațiilor de consumatori cu sediul în statele membre și țările candidate.

 • Directoratele Generale ale Comisiei Europene și agenții ale Comisiei cu sediile principale la Bruxelles, Luxemburg și Ispra

Pentru Directoratele Generale ale Comisiei Europene și pentru agenții ale Comisiei cu sediile principale la Bruxelles, Luxemburg și Ispra, SIVECO dezvoltă proiectul DeSIS III (dezvoltare software, analiză și design, studii, suport tehnic și formare pentru utilizarea de sisteme informatice). Acesta este cel mai important contract-cadru al Comisiei Europene în domeniul IT.

Alte organizații ale UE care beneficiază de produsele și serviciile SIVECO sunt:

 • Agenția Europeană de Siguranță a Aviației - a fost dezvoltat un sistem de management al documentelor și fluxurilor de lucru.
 • EuropeAid - a fost dezvoltat un Sistem Geografic de Informații.
 • Institutul de Statistică al Uniunii Europene - a fost implementat un sistem de date spaţiale.
 • Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii: a fost încheiat un contract de consultanţă pentru programul JASPERS, un instrument  important al politicii de coeziune a UE.

”Dezvoltarea afacerilor în spațiul european este unul dintre obiectivele noastre cheie de dezvoltare”, a adăugat Ștefan Morcov.

Proiecte de Cercetare & Dezvoltare

 • FLEXMETER este o soluție pentru contorizarea inteligentă și flexibilă a informațiilor privind consumul de utilități. În cadrul proiectului este dezvoltată o soluție care integrează, prelucrează și afișează datele colectate de către un sistem de contoare inteligente amplasate la consumatori, dar și la stațiile de distribuție ale utilităților către consumatori, în scopul urmăririi și înregistrării consumului de apă, gaze și energie electrică.
 • SpeechXRays este o soluție inovativă de identificare a persoanelor pe baza analizei vocii și a caracteristicilor fizice faciale. Proiectul combină două tehnici (deja validate) recunoașterea vocală prin utilizarea caracteristicilor acustice și nu doar a modelelor statice existente și recunoaștere biometrică multi-channel (având și o componentă de recunoaștere facială dinamică prin analiza automată a vorbirii, a mișcării buzelor și a feței).
 • MEDIATE este o soluție colaborativă și de intermediere pentru gestionarea activităților zilnice a persoanelor în vârstă, la domiciliul acestora (Ambient Assisted Living). Proiectul are ca obiectiv proiectarea și construirea unui mediu de comunicare, furnizând o soluție de tipul "open-service" pentru susținerea persoanelor în vârstă.
 • ProMe (Professional Intergenerational Cooperation & Mentoring - AAL) - the project aims to provide meaningful opportunities for occupation in the life of older adults, in the transition from work to retirement and beyond and to achieve professional intergenerational cooperation and mentoring.
 • LetltFLOW este un proiect care urmărește implementarea unor fluxuri specifice de lucru care să ajute personalul medical de peste 50 de ani (asistenți medicali, infirmiere și tehnicieni de laborator) în îndeplinirea sarcinilor zilnice, astfel încât aceștia să se poată adapta ușor la noile proceduri, protocoale și tehnici de operare.
 • HealthEveryday (servicii de mobile health pentru pacienții cu boli metabolice și de nutriție) - proiectul își propune realizarea unei convergențe între dispozitivele medicale de monitorizare a parametrilor fiziologici ai pacienților și instrumente informatice de ultimă generație.
 • RENOVA (Transfer de know-how pentru personalul medical în Europa pentru dezvoltarea abilităților profesionale ca manageri - Programul de învățare pe tot parcursul vieții) este un proiect menit să ajute personalul medical experimentat în managementul sănătății să obțină și să pună în practică competențe și calificări necesare în dezvoltarea lor profesională și să-și găsească locuri de muncă.
 • Linked2Safety este un proiect al cărui scop a fost îmbunătățirea siguranței pacienților, susținerea cercetărilor clinice și medicale și îmbunătățirea calității asistenței medicale prin furnizarea unui sistem inovator de interoperabilitate pentru pacienți, personalul medico-sanitar și companiile farmaceutice. Astfel este facilitat accesul la informațiile medicale ale pacienților cuprinse în dosarul electronic de sănătate și în sistemul electronic de înregistrare a informațiilor.
 • TERENCE - proiectul propune crearea unui sistem inteligent de învățare pentru copiii de vârstă școlară cu deficiențe de auz pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine textele pe care le citesc.
 • EXPOSE (EXacerbation Prediction Engine) urmărește dezvoltarea, testarea și validarea unei soluții pentru prelucrarea în timp real a datelor despre pacienți și de alertare a furnizorului de servicii medicale cu privire la starea acestora de sănătate.
 • CONCORDE (Dezvoltarea unor mecanisme de coordonare pentru diverse situații de urgență) - acest proiect dezvoltă un sistem suport de decizie care îmbunătățeste pregătirea și interoperabilitatea serviciilor medicale în timpul unei situații de urgență, cu impact asupra sănătății populației la nivel local, regional, internațional.
 • Open Discovery Space - propune o soluție de învățare multilingvistică. Practic, el urmărește să implice comunitățile școlare în practicile de predare și de învățare inovatoare, stimulând utilizarea eficientă a resurselor de tip eLearning.
 • Inspiring Science Education este un proiect care are ca obiectiv definirea procesului de realizare a scenariilor pentru utilizarea aplicațiilor educaționale în mediile școlare. Acesta este parte a curriculumului de învățare (integrarea lor în practica de zi cu zi de școală) și/sau activități extra-curriculare (de exemplu, vizite la muzee, centre de știință, centre de cercetare, excursii), împreună cu activitățile la domiciliu sau în comunitate, centrate pe învățare (informale).

Pentru mai multe detalii privind participarea SIVECO Romania în proiecte de cercetare şi dezvoltare puteţi consulta website-ul: http://rd.siveco.ro