Proiecte majore

Proiecte majore

SIVECO Romania a încheiat sau implementează următoarele proiecte majore internaţionale:


BULGARIA

Informatizarea Casei Naţionale de Asigurări maide Sănătate din Bulgaria.

Acoperirea sistemului computerizat al NHIF (CNAS Bulgaria):

 • 5.000 medici de familie
 • 2.500 farmacişti
 • 400 spitale
 • 9.000 specialişti
 • 600 laboratoare
 • 15.000 contracte anuale între furnizorii de servicii de sănătate şi fondul de asigurări de sănătate
 • 17.000 rapoarte lunare

Implementarea sistemului informatic integrat la Casa de Asigurări de Sănătate din Bulgaria este unul dintre cele mai importante proiecte de acest fel din Bulgaria, datorită complexităţii şi anvergurii sale. Obiectivul esenţial al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de asigurări de sănătate unitar şi îmbunătăţit al tuturor aspectele sale funcţionale.

Sistemul integrat contribuie la transferul de informaţii din sectorul asigurărilor de sănătate, cu avantaje măsurabile pentru toate părţile implicate în sistemul medical.

"Acest proiect informatic este primul export de know-how IT din România. Prin finalizarea cu succes a acestui amplu demers IT, echipa SIVECO Romania confirmă reputaţia sa de pionier în domeniul proiectelor informatice de mare complexitate, îmbogăţindu-şi palmaresul cu o referinţă internaţională de excepţie", a declarat Bogdan Iavorschi, Şef al Echipei de Proiect, SIVECO Romania.


EMIRATELE ARABE UNITE

Utilizarea de obiecte de învăţare digitale în şcoli.

Departamentul de IT din cadrul Ministerului Educaţiei din Emiratele Arabe Unite (EAU) a ales SIVECO Romania ca partener în dezvoltarea proiectului privind sprijinirea procesului de predare-învăţare din şcolile publice pentru utilizarea de obiecte de învăţare digitale.

De ce eContent de la SIVECO Romania?

 • pentru a îmbunătăţi performanţa de învăţare şi pentru a ridica calitatea educaţiei din Emiratele Arabe Unite, în conformitate cu strategia naţională a Ministerului Educaţiei
 • pentru a furniza o nouă abordare în educaţia bazată pe calculator pentru studenţii şi profesorii din Emiratele Arabe Unite

SIVECO Romania dispune de:

 • o viziune integrată asupra eLearning
 • o bază solidă şi o investiţie uriaşă în educaţie
 • o puternică abordare pedagogică privind TIC pentru educaţie
 • un portofoliu unic de peste 45.000 obiecte de învăţare bazate pe 23 de materii
 • consultanţi pedagogici de înaltă calificare
 • numeroase recunoaşteri internaţionale pentru soluţiile, produsele şi specialiştii săi

Misiunea soluţiilor SIVECO Romania pentru îmbunătăţirea educaţiei în Emiratele Arabe Unite:

 • crearea unei biblioteci extinse de 7.000 de resurse educaţionale interactive pentru matematică, ştiinţe, limba arabă şi studii politice, integrate cu portalul existent al Ministerul Educaţiei din EAU
 • acces pentru elevi şi profesori la cele mai importante colecţii de animaţii, filme, simulări, exerciţii şi experimente bazate pe Matematică, Fizică, Cimie, Biologie şi Geografie
 • furnizarea unui sistem de management al învăţării, AeL, care ajută la organizarea şi livrarea obiectelor de învăţare către studenţi în ritmul şi la nivelul lor propriu
 • instruirea profesorilor în tehnologia informaţiilor şi utilizarea software-ului eLearning, pentru a îmbunătăţi calittea procesului de predare-învăţare

SIVECO Romania a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea portalului naţional al Ministerului Educaţiei din EAU http://www.moe.gov.ae/arabic/pages/default.aspx


CIPRU

21.000 de obiecte digitale de învăţare pentru 13 discipline şcolare.

Implementarea conţinutului digital în procesul educaţional este particularizat pentru a satisface complet cerinţele Ministerului Educaţiei şi Culturii din Cipru.

Soluţia furnizată pentru Ministerul Educaţiei din Cipru include un total de 512 unităţi DEC (Digital Educational Content- Conţinut Educaţional Digital), totalizând 21.000 obiecte de învăţare. Obiectele de învăţare au fost proiectate spre a acoperi toate obiectivele specific pentru toate cele 13 materii.

Conţinutul educaţional livrat în şcoli acoperă 13 materii: Matematică, Engleză, Fizică, Chimie, Franceză, Tehnologie, Inginerie Mecanică, Electronică Aplicată, Materiale de Construcţie şi Construcţii, Design Grafic, Design de Interior, Hoteluri şi Turism, Tâmplărie.

Lecţiile digitale se axează pe activităţi practice, simulări interactive, experimente, toate proiectate ca să dezvolte curiozitatea naturală şi aplicabilitatea conceptelor teoretice într-un mediu virtual securizat.

Sistemul centralizat de Management al învăţării este utilizat de:

 • 700 de şcoli
 • 130.000 elevi
 • 20.000 profesori
 • 150.000 părinţi
 • 20 administratori

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi modernizarea sistemului de educaţie cipriot, prin introducerea şi îmbunătăţirea utilizării tehnologiei informaţiei în procesul de predare/învăţare din sistemul de învăţământ pre-universitar.

"Echipa SIVECO Romania, alături de partenerul HS Data din Cipru, a reuşit să ducă la bun sfârşit un proiect dificil, de interes naţional şi a contribuit astfel la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional din Cipru. Prin funcţionalităţile sale, soluţia de eLearning AeL oferită de SIVECO Romania aduce beneficii importante sistemului educaţional preuniversitar din Cipru, cu efecte pozitive asupra procesului de predare şi învăţare. Din perspectiva statutului de producător de soluţii de eLearning, SIVECO Romania contribuie permanent la dezvoltarea mediului educaţional, o cerinţă a societăţii bazate pe cunoaştere. Finalizarea proiectului din Cipru este un nou exemplu de "best practice” care se adaugă altor proiecte educaţionale majore dezvoltate de SIVECO Romania în ţări de pe patru continente şi dovedeşte calitatea şi eficacitatea soluţiilor noastre de eLearning”, a declarat Doina Binig, Vicepreşedinte Strategie & Şef Operaţional, SIVECO Romania. 


AZERBAIJAN

Profesorii învaţă să creeze lecţii şi teste electronice.

Având o experienţă vastă în dezvoltarea de proiecte educaţionale, SIVECO Romania, în parteneriat cu ULTRA Computers, participă în Azerbaijan la amplul program de implementare a primei soluţii integrate de eLearning.

Introducerea celor mai noi resurse IT&C în educaţie vizează modernizarea şi creşterea eficienţei sistemului de învăţământ din Azerbaijan. Proiectul are drept obiectiv dezvoltarea unei platforme educaţionale complet noi şi a unui cadru educaţional interconectat, bazat pe o infrastructură comună validată, capabilă de scalare, astfel încât să răspundă nevoii de dezvoltare a Ministerului Educaţiei.

Beneficiarii amplului proiect de modernizare sunt atât elevii şi profesorii din Azerbaijan, cât şi reprezentanţii administraţiei locale şi naţionale.

Pentru un management modern al resurselor şcolare a fost implementat AeL ASM - o soluţie utilă care centralizează informaţiile la nivelul fiecărei şcoli, venind în ajutorul factorilor de decizie locali.

"Profesorii au dobândit noi competenţe, iar interesul lor pentru realizarea de lecţii interactive prin intermediul programului (AeL) a crescut. În acelaşi timp, procesul de management s-a simplificat”, a declarat Zulfiyya Veysova, Director al Baku Lyceum.


MAROC

Conţinut educaţional pentru elevii şi profesorii din 9.000 de şcoli marocane.

Sistemul educaţional informatizat a fost lansat în 2010, având ca beneficiar Ministerul Educaţiei, Învăţământului Superior, Formării Cadrelor şi Cercetării Ştiinţifice din Maroc.

Proiectul este realizat de SIVECO Romania, în calitate de lider al unui consorţiu la care mai participă compania marocană INVOLYS.

SIVECO Romania furnizează un Sistem Educaţional Informatizat - NED (Baza de Date Naţională a Educaţiei), o componentă unică şi integrată destinată colectării, validării şi consultării datelor necesare administrării sistemului educaţional la toate nivelurile: şcoală, inspectorat şcolar, minister.

De asemenea, compania va crea un portal educaţional integrat cu Baza de Date Naţională a Educaţiei la nivel funcţional, care va asigura conţinut educaţional pentru elevii şi profesorii din 9.000 de şcoli din Maroc. SIVECO Romania va furniza şi aplicaţii pentru managementul instituţiilor şcolare (AeL School Manager), cât şi pentru desfăşurarea proceselor educaţionale specifice: predare/învăţare, evaluare şi comunicare (AeL LMS/LCMS).

"Suntem mândri că SIVECO Romania este principalul furnizor de soluţie informatică pentru Ministerul Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc, în cadrul programului strategic de informatizare a educaţiei la nivel naţional. Programul SIE (Système d'Informatisation de l'Education) ce va fi implementat până în 2013 la nivel naţional va oferi elevilor şi cadrelor didactice posibilitatea de a utiliza cele mai moderne instrumente educaţionale", a declarat Florian Ciolacu, Vicepreşedinte pentru Vânzări Internaţionale, SIVECO Romania.

Prima fază a derulării proiectului are ca obiectiv instalarea sistemului ASM (gestionarea instituţiilor şcolare pe nivele de studiu, gestionarea rezultatelor şcolare, a organigramei, orarelor, programei şcolare, a indicatorilor de performanţă etc) în 100 de licee, 200 de colegii si 400 de şcoli primare din Maroc. De asemenea, sistemul de content educaţional (LMS) va fi integrat în 100 de licee şi vor fi instruiţi 9.400 de utilizatori.

"Sistemul de gestionare a politicii educaţionale va fi transparent şi controlat. Fiecare instituţie şcolară va beneficia de propriul sistem de gestionare a informaţiilor referitoare la profesori, elevi, angajaţi şi resurse, iar soluţia noastră, care este una integrată şi standardizată , va asigura managementul unitar al datelor", a declarat Alexandru Coşbuc, Vicepreşedinte Adjunct Proiecte Internaţionale, SIVECO Romania.


Republica MOLDOVA

SIVABON ajută la construirea relaţiilor financiare cu grad scăzut de risc.

SIVECO Romania a încheiat cu succes implementarea sistemului SIVABON la Biroul de Credit din Republica Moldova, fapt certificat prin obţinerea scrisorii de acceptanţă funcţională din partea beneficiarului.

Modificarea pieţei creditelor din Moldova a impus luarea unor măsuri de prudenţă. Astfel, a apărut necesitatea înfiinţării unei agenţii de monitorizare a utilizatorilor de credite.

Biroul de Credit din ţara vecină a ales soluţia SIVABON furnizată de SIVECO Romania atât datorită raportului foarte bun dintre preţ şi performanţă, cât mai ales datorită rezultatelor excelente ale soluţiei care funcţionează la Biroul de Credit din România.

"Marele avantaj al sistemului SIVABON, ce stă la baza funcţionării acestei instituţii deosebit de importante pentru Republica Moldova, este acela că ajută la construirea de relaţii financiare cu grad redus de risc pentru participanţi (instituţii financiar-bancare şi non-bancare) şi, indirect, pentru întregul sistem financiar. Fiecare participant contribuie la construirea şi menţinerea unei baze de date de amploare conţinând date de cea mai bună calitate. Suntem siguri că acest proiect devine principalul instrument atât pentru departamentele de aprobare credite şi analiză a riscului, cât şi pentru departamentele de dezvoltare de noi produse", a declarat Lucian Grigorescu, Senior Project Manager, SIVECO Romania.


Republica MOLDOVA

Implementarea de conţinut educaţional multimedia în 20 de licee.

20 de licee din Republica Moldova beneficiază de soft educaţional de la SIVECO Romania, potrivit unui acord încheiat cu Ministerul Educaţiei din Chişinău, pentru perioada 2010-2011.

Proiectul prevede implementarea de conţinut educaţional multimedia ca parte a procesului de modernizare a învăţământului din Republica Moldova. Lecţiile AeL eContent acoperă disciplinele matematică, fizică, biologie, chimie, limba română şi limba rusă. În cadrul proiectului au fost incluse 20 de licee din 15 raioane, precum şi din municipiile Chişinău şi Bălţi. 

"Proiectul contribuie la dezvoltarea învăţământului preuniversitar din Republica Moldova. Compania noastră a mai furnizat suport Agenţiei de Evaluare şi Examinare în gestionarea activităţilor specifice examenelor de bacalaureat şi de absolvire a gimnaziului. Implementarea integrală a Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor în sesiunea de examene 2010 a asigurat buna desfăşurare a examenelor de bacalaureat şi a demonstrat eficienţa sa. Pe parcursul anilor 2006-2007 am asigurat împreună cu Ministerul Educaţiei implementarea unui sistem destinat instruirii asistate de calculator în 64 de instituţii de învăţământ din Republica Moldova”, a declarat Florian Ciolacu, Vicepreşedinte Proiecte Internaţionale, SIVECO Romania.


TURCIA

NCTS (New Computerized Transit System), un instrument de management şi control al sistemului de tranzit vamal.

"Autorităţile Vamale din Turcia folosesc software produs de SIVECO Romania. Expertiza câştigată în implementarea soluţiei eCustoms la Autoritatea Naţională a Vămilor a permis SIVECO Romania să intre pe o nouă piaţă. Experienţa SIVECO Romania în implementarea soluţiei eCustoms este certificată ASYCUDA, recunoaştere deţinută de foarte puţine sisteme IT ale lumii", a declarat Dan Tuhar, Director eCustoms, SIVECO Romania.


SERBIA

Sistem de management al informaţiei pentru vama din Serbia

SIVECO Romania în parteneriat cu Grupul Asseco SEE Serbia furnizează Administraţiei Vamale din Serbia (Customs Administration of Serbia - CAS) un sistem complex de analiză de tip Business Intelligence.

"Soluţia implementată oferă analize complexe pentru accelerarea şi facilitarea procedurilor vamale din Serbia. Este un proiect important pentru o ţară care îşi pregăteşte aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Ştefăniţă Ghiţă, Director de Dezvoltare SIVECO Applications în cadrul SIVECO Romania.


MACEDONIA

Gestiunea computerizată a tranzitelor vamale

SIVECO Romania furnizează un sistem computerizat de gestiune a operaţiunilor de tranzit vamal pentru Administraţia Vamală din Republica Macedonia.

“Soluţia software permite gestionarea computerizată, în timp real, a tuturor tranzitelor vamale de la intrare până la ieşire, urmând să armonizeze sistemul vamal macedonean cu cel al Uniunii Europene”, a declarat Dan Tuhar, Director eCustoms, SIVECO Romania.


BELARUS

Introducerea unui mediu de învăţare colaborativ în şcoli

SIVECO Romania şi Microsoft Corporation au derulat un proiect pilot la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Minsk, Republica Belarus.

La proiect au participat 66 de elevi cu vârste între 12 şi 15 ani, profesorii lor de biologie, fizică şi chimie şi doi directori de şcoală. Această cercetare a urmărit să analizeze impactul pe care Microsoft MultiPoint şi conţinutul colaborativ AeL îl au asupra elevilor din Belarus.

SIVECO Romania a dezvoltat conţinut colaborativ AeL pe baza ipotezei că el poate îmbunătăţi rezultatele şi spori motivaţia elevilor pentru învăţare.

Proiectul pilot a înregistrat rezultate remarcabile:

 • Elevii au perceput aplicaţia MultiPoint ca foarte atractivă. Majoritatea studenţilor au susţinut că aplicaţia este foarte uşor de folosit.
 • Elevii se simt mai motivaţi să înveţe atunci când utilizează aplicaţia MultiPoint, deoarece pot rezolva exerciţii şi probleme mult mai rapid, pot deveni mai creativi, pot interacţiona şi comunica mai mult cu colegii lor de clasă şi pot folosi mai bine computerul, îmbunătăţindu-şi astfel rezultatele şcolare.

Impactul asupra profesorilor

Analizând datele de la profesori, directori de şcoli şi coordonatori implicaţi în proiect, au fost subliniate următoarele rezultate:

 • Profesorii au declarat că aplicaţia are o valoare educaţională extrem de mare.
 • MultiPoint şi continutul colaborativ AeL sunt atractive şi interactive, motivând elevii să devină mai activi.
 • Profesorii au mai declarat că prin utilizarea conţinutului digital câştigă mai mult timp pentru a furniza elevilor explicaţii suplimentare asupra unor fenomene dificile; obţin un feedback rapid de la elevi şi pot reţine atenţia elevilor mai uşor de la începutul orei de clasă.